Gå til sidens indhold

Bibliotekerne skal lave stikprøvekontrol

I en ny aftale er et flertal i Folketinget blevet enige om, at bibliotekerne skal foretage stikprøvekontrol af coronapas.

barn bladrer igennem bøger
Der er nu enighed om, at bibliotekerne kun skal foretage stikprøvekontrol. Aftalen gælder fra den 21. maj. Arkivfoto

Mandag den 17. maj om aftenen blev et flertal af folketingets partier enige om at ændre reglerne omkring coronopas på bibliotekerne, så der nu skal foretages stikprøvekontrol.

I aftalen lyder det: 

"Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts 2021 drøftes i juni 2021 erfaringerne med anvendelsen af coronapasset. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. Der igangsættes en gennemgang af de områder, hvor der i dag er krav om coronapas med udgangspunkt i de tre følgende bærende hensyn; 1) hensynet til smitterisici, 2) de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning samt 3) praktiske og logistiske hensyn.

Partierne er i forlængelse heraf enige om, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv."

Du kan læse hele rammeaftalen her. Den udmøntes 21. maj.