Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Arbejdstid som privatansat

Hvad betyder det, hvis der står "ingen højeste arbejdstid" i kontrakten? Ofte er det nødvendigt at spørge nærmere ind til praksis.

Arbejdstidsloven fra 2004 dikterer at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over 4 måneder ikke må overstige 48 timer

Hvad siger din kontrakt?


Når vi gennemgår ansættelseskontrakter er det ret udbredt, at der under punktet arbejdstid står ”ingen højeste arbejdstid”, ”merarbejde er inkluderet i lønnen” eller tilsvarende formuleringer.

Men hvad indebærer dette i praksis?

Hvis der ikke er en overenskomst på området er det afgørende, hvad der er aftalt i kontrakten. Men det er ofte også nødvendigt at spørge nærmere ind til praksis. Hvis der eksempelvis står at der må påregnes merarbejde og dette er inkluderet i lønnen, er det så muligt at afspadsere merarbejde helt eller delvist?

Er kulturen på arbejdspladsen, at man arbejder mange timer, eller betragtes det som en værdi at kunne klare arbejdet indenfor normal kontortid?

Prøv at få en fornemmelse af, hvad praksis er, inden du siger ja til et nyt job.

Arbejdstidsloven


Der er ikke meget hjælp at hente i lovgivningen, men der findes en Arbejdstidslov fra 2004, der gennemfører en række EU-bestemmelser om arbejdstid. Loven sætter en grænse for den gennemsnitlige arbejdstid målt over en 4 måneders periode. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må over 4 måneder ikke overstige 48 timer. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at denne grænse overholdes, og overtrædes 48-timers reglen er medarbejderen berettiget til en godtgørelse. Dette gælder også selv om medarbejderen selv har planlagt sin arbejdstid eller selv har ønsket at arbejde så mange timer.

Med disse vidde rammer i lovgivningen er der god grund til at være opmærksom på, hvad der aftales om arbejdstid i kontrakten, og hvordan arbejdstiden i praksis er på virksomheden.

HUSK

Du kan altid kan få sparring om dit lønkrav inden du skal til jobsamtale eller inden din årlige lønforhandling. Ring til Rådgivning og Forhandling på 38 88 22 33 eller send os en mail.

Som en del af forberedelsen til din samtale, kan du bruge forbundets lønberegner og lønstatisk. Find begge dele på forbundets hjemmeside under Lønforhandling og lønstatistik.