Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
25. marts 2020

Vis, at bibliotekarerne stadig er her - digitalt

Gør jer ekstra synlige. Der er brug for jer! Sådan lyder opfordringen fra formand Tine Segel til medlemmerne under Coronakrisen. Samtidig opfordrer Tine Segel elever og studerende til at bruge deres biblioteker flittigt - digitalt.

"Opfordringen fra Forbundet Kultur og Information er derfor, at man som elev på eksempelvis en ungdomsuddannelse kontakter og bruger sin bibliotekar på uddannelsen, og hvis man ikke har en bibliotekar på sin ungdomsuddannelse, må man bruge sit lokale folkebibliotek." Sådan lyder meldingen fra formand Tine Segel

Coronakrisen er en svær udfordring for gymnasieelever, der arbejder på deres store opgaver, studerende, der er midt i eksamensopgaver, og folkeskolelever, der skal klare skoledagen hjemmefra uden den sædvanlige tætte kontakt til lærerne, konstaterer formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel. De er vant til at have adgang til det fysiske bibliotek og kender ikke nødvendigvis til de mange digitale tilbud, der fortsat er tilgængelige.

- Opfordringen fra Forbundet Kultur og Information er derfor, at man som elev på eksempelvis en ungdomsuddannelse kontakter og bruger sin bibliotekar på uddannelsen, og hvis man ikke har en bibliotekar på sin ungdomsuddannelse, må man bruge sit lokale folkebibliotek. Også hvis man er studerende på en videregående uddannelse, skal man huske at bruge sit bibliotek og bibliotekaren. De er fortsat på arbejde og har travlt med at hjælpe – og har en masse kurser liggende online og/eller adgang til digitale ressourcer. For der er ikke nogen tvivl om, at mange unge opdager, at deres informationssøgning hurtigt kommer til kort, hvis demå nøjes med Google, siger Tine Segel.

 

Gør jer synlige

- Jeg kan se i min egen omgangskreds og hører fra medierne, at der er mange, der er frustrerede over meldingen om, at bibliotekerne er lukkede på grund af Coronakrisen. Men det er jo kun det fysiske bibliotek, der er lukket, og det er måske i det hele taget dårlig kommunikation, at der skrives ud om lukkede biblioteker. For klappen går ned for elever og studerende med den melding, og de tror, at de ikke har adgang til hjælp, selvom der er fuld adgang til alt det digitale. Eksempelvis hørte jeg om en gymnasieelev, der var i gang med sin store opgave, og som nu ikke kunne komme på biblioteket. Den elev var tydeligvis ikke opmærksom på, at bibliotekerne tilbyder meget af hjælpen digitalt, og at der er adgang til digitale læremidler, og hun frygtede for, om hun kunne få lavet sin opgave, siger Tine Segel.

Derfor lyder der også en klar opfordring fra formanden til medlemmerne. 

- Gør jer ekstra synlige. Mange er allerede godt i gang med at formidle via sociale medier, men man bør overveje, om man kan ramme endnu bredere ved at tage nye kanaler i brug og sikre, at også de elever og studerende der ikke ved første indskydelse bruger biblioteket, får jer ind på lystavlen. Og gentag budskabet, for mange er det en barriere at sende den direkte mail eller ringe, så hjælp dem til at tage kontakten direkte.