Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
09. januar 2020

”Vi sætter os i medlemmernes sted”

Står man til at blive fyret, resulterer det ofte i mange spørgsmål, tanker og bekymringer. I den situation kan BF hjælpe, og det har tidligere bibliotekar ved Glostrup, Michael Jensen, benyttet sig af. Det betyder meget at have en fagforening, der er tæt på medlemmerne, i ryggen.

Chefjurist i BF's afdeling for Rådgivning og Formidling, Karin Madsen, er vant til at guide og støtte medlemmer i forbindelse med fyring.

For bibliotekar Michael Jensen blev det en afgørende støtte at benytte sig af BF’s rådgivning i en svær situation. Han stod til at blive afskediget på sin daværende arbejdsplads og havde inden da været i et langt og opslidende forløb. For ham var det helt naturligt at inddrage BF i forløbet.

- Jeg har sparret meget med BF, og de har også deltaget ved samtaler med min arbejdsgiver. Det hele endte i en afskedigelse, hvor den rådgiver fra BF, jeg var i kontakt med, lykkedes med at få mig fritstillet efter en sygemelding. Hvis ikke, jeg havde fået den hjælp, skulle jeg selv have stået med det hele, og det havde jeg slet ikke overskud til, siger Michael Jensen.

Undervejs i forløbet stod Michael Jensen med følelsen af afmagt, vrede, frustration og usikkerhed. Så betydningen af at blive mødt af en rådgiver fra BF med indsigt i hans arbejdsområde, fik en afgørende betydning:

- Der sad en parat til at analysere situationen og guide mig gennem alle reglerne og fortælle, hvad jeg havde krav på. Det var rigtig godt med en faglig vinkel på det. Samtidig blev jeg mødt af empati, mens jeg var stresset og ulykkelig.

Klar til at lytte

Når et medlem ringer til BF’s afdeling for Rådgivning og Forhandling for at tale om en afskedigelse, sidder Karin Madsen, der er chefjurist i afdelingen og hendes kolleger, klar til at lytte. For medlemmer i den situation kan meget vel være dybt påvirkede og have en masse spørgsmål, tanker og bekymringer, de har brug for hjælp til at håndtere.

- Sager om afskedigelser kan dreje sig om mange forskellige ting. Det kan være på grund af sygdom, samarbejdsvanskeligheder, omorganiseringer og så videre. Og det er ofte en svær situation, hvor det giver rigtig meget mening at tage fat i os,” siger Karin Madsen.

Det første skridt, når hun taler med et medlem i den situation, er at afdække, hvor medlemmet står:

- Vi lytter til beskrivelsen af situationen og tager bestik af, om medlemmet for eksempel er meget følelsesmæssigt påvirket, eller om vedkommende har mest brug for hjælp til at overskue alt det praktiske. Det handler om at lytte til den enkeltes fortælling og sætte sig ind i deres situation: Hvor er de henne i processen, og hvad har de mest brug for lige nu?

Vi møder medlemmerne der, hvor de er

Når Karin Madsen og hendes kolleger taler med et medlem i forbindelse med en afskedigelse, forsøger de også at vurdere rækkefølgen og doseringen af informationer.

- Vi skal møde medlemmerne der, hvor de er, og tage bestik af hvad de har brug for. Typiske følelser ved en afskedigelse kan være, at man føler sig vraget og usikker eller har bekymringer om for eksempel økonomi og muligheden for at få et nyt arbejde, så måske har man brug for, at vi ringer igen og tager alt det praktiske lidt efter lidt, siger hun.

Rent praktisk er der nemlig flere ting at tage stilling til og arbejde med i forbindelse med en afskedigelse. Drejer det sig om offentligt ansatte medlemmer, kan de for eksempel vælge at få hjælp til at skrive et partshøringssvar, hvor de kan komme med deres kommentarer til den påtænkte afsked. Både for offentligt- og privatansatte gælder det, at BF kan hjælpe med at forhandle fratrædelsesvilkårene for afskedigelsen – eksempelvis hvorvidt medlemmet skal arbejde helt frem til afskedigelsen, kan få tilbudt efteruddannelse eller et konsulentforløb med henblik på nyt job.

Tæt på medlemmerne

BF’s rådgivere i Rådgivning- og forhandlingsafdelingen får mange gode tilbagemeldinger fra tilfredse medlemmer, der er glade for at få deres hjælp gennem forløbet.

- I forbindelse med afskedigelse er det vigtigt, at der er nogen, der støtter op om én og kan gå i dialog med arbejdspladsen på en anden måde, end man selv kan, og kender til vilkårene i branchen.

Senere kan BF blandt andet tilbyde individuel karriererådgivning og adgang til mange forskellige kurser og arrangementer, der kan styrke mulighederne for at rykke videre i karrieren.

- Når et medlem er kommet gennem et afskedigelsesforløb får vi tit at vide, at det har haft stor betydning for dem, at vi har været der gennem hele processen, og at betyder rigtig meget at have en fagforening, der er tæt på medlemmerne, i ryggen, siger Karin Madsen.

Du kan altid kontakte BF's rådgivere 

Mere information om afskedigelse:

https://bf.dk/loen-og-ansaettelse/raadgivninga-z/afsked