Gå til sidens indhold
27. november 2020 Af Anette Lerche

Store lønstigninger trods coronakrise

Resultaterne fra årets lønundersøgelse blandt privatansatte viser, at forbundets medlemmer har fået flotte lønstigninger i perioden fra september 2019 til september 2020. Det bekræfter billedet af, at medlemmerne er eftertragtede specialister på det private arbejdsmarked.

Privatansatte i Forbundet Kultur og Information oplever lønstigninger
Illustration: Pernille Mühlbach

Selvom coronakrisen har sat sit præg på dansk og international økonomi, har forbundets privatansatte medlemmer opnået pæne lønstigninger i perioden september 2019 til september 2020.

Dermed gentages tendensen fra sidste år, hvor medlemmerne også oplevede en meget positiv lønudvikling. Se Perspektivs tema om de eftertragtede specialister her.

Chefjurist i Forbundet Kultur og Information Karin V. Madsen vurderer, at det er medlemmernes kompetencer, der har spillet en stor rolle for de generelle lønstigninger.

- De har nogle specialkompetencer, som er efterspurgte. Det kan for eksempel være kompetencer inden for records management, hvor vores medlemmer er med til at sikre, at der er styr på forretningskritisk dokumentation, eller det kan være kompetencer inden for håndtering af persondata. Så det handler jo i bund og grund om udbud og efterspørgsel, siger hun.

Jobskifte giver størst stigning


Resultaterne fra årets lønundersøgelse viser, at medlemmer, der sidder i samme job som sidste år, har haft en gennemsnitlig lønstigning på 4,3 procent. Medlemmer, der har skiftet job indenfor det sidste år, har fået en lønstigning på 9,9 procent. Dermed bekræfter tallene, at det giver en positiv lønudvikling at skifte job. Til sammenligning er lønnen for de privatansatte medlemmer af Djøf steget med 2,7 procent.

Den gennemsnitlige månedsløn inklusiv pension for et privatansat medlem var i september 2020 på 50.042 kroner. Gennemsnittet dækker dog over en relativ stor spredning afhængig af branche, stilling, uddannelse og erfaring. Der er for eksempel en forskel i månedslønnen på godt 14.000 kroner mellem den højst og lavest lønnende branche.

Resultaterne fra årets lønundersøgelse indarbejdes i Lønmagasin for privatansatte 2021. Tak til alle medlemmer, der har bidraget. Lønmagasinet vil være tilgængelig på forbundets hjemmeside omkring nytår.

Forbundets Lønberegner er blevet opdateret med de nye tal. Lønberegneren kan bruges til at få en estimeret bruttoløn for en profil, der matcher dine input. Du kan også finde oplysninger om typiske personalegoder for privatansatte.

Husk at du altid kan kontakte Rådgivning og Forhandling, hvis du har brug for sparring om din løn eller lønnen i et evt. nyt job.