Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
02. april 2020 Af Anette Lerche

Sådan har Corona påvirket medlemmerne

Generelt er langt de fleste udfordringer i forbindelse med Corona løst lokalt, konstaterer Forbundet Kultur og Informations konsulenter, der følger udviklingen tæt.

Coronavirus

I forbindelse med Corona har arbejdsmarkedets parter aftalt, at arbejdsgiverne kan sende medarbejdere på andre opgaver, hvis der opstår behov for det.

Det har betydet, at man lokalt har lavet aftaler med rammer for eventuelle overflytninger, ligesom man i nogle kommuner har indsamlet oversigter over medarbejdernes kompetencer til brug i en eventuel overflytning. Men indtil videre har vi ikke hørt, at disse tiltag har ført til konkrete overflytninger for medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Når det gælder aftalen omkring afvikling af op til 5 fridage, ferie og afspadsering/fleks, har mange kommuner allerede bedt medarbejderne om at afvikle dette i perioden. De overordnede regler har dog skabt større klarhed på de enkelte områder, selvom tillidsrepræsentanter og medlemmer fortsat ringer ind om fortolkningsspørgsmål 

 

Arbejdsmiljø og genåbning

Desværre har mange danskere mistet deres arbejde på grund af Coronakrisen, særligt visse brancher er hårdt ramt, men billedet for Forbundet Kultur og Informations medlemmer er, at der ikke er sket en generel stigning – men at enkelte medlemmer dog er berørt.

Blandt de spørgsmål forbundets konsulenter nu begynder at få omhandler arbejdsmiljøspørgsmål – blandt andet i forbindelse med planerne for en eventuel gradvis genåbning af Danmark efter påske.

Specialkonsulent Lone Rosendal kan godt forstå, at medarbejdere allerede nu begynder at tænke på hvordan en eventuel hel eller delvis genåbning kan gribes an.

- Eksempelvis har en arbejdsmiljørepræsentant netop spurgt til, hvordan man mon håndterer, at virus afsat på en flade kan udgøre en smitterisiko i flere dage, hvad med afstand, antal personer med videre. Det giver en masse praktiske udfordringer, og jeg er glad for, at man allerede nu begynder at tænke over, hvordan man kan gribe en gradvis åbning an, så man gør det sikkert for både brugere og personale. I Forbundet kan vi dog ikke rådgive konkret om hvilke retningslinjer, man skal følge lige nu, men må henholde os til, hvad der centralt meldes ud fra politikerne, arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne, når Danmark åbner op igen. I første omgang skal opfordringen være at eventuelle bekymringer, ideer og tanker drøftes med egen ledelse, siger Lone Rosendal.

Har du spørgsmål i forbindelse med Corona?