Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
02. marts 2020

Ramt af Coronavirus? Her er dine rettigheder på jobbet

Som ved enhver anden sygdom, har du ret til at blive hjemme med sædvanlig løn, hvis du er ramt af Coronavirus. Men hvad er reglerne, hvis du bliver sendt i karantæne? Vi guider dig.

Hvis du som medarbejder bliver ramt af Coronavirus, har du samme rettigheder som ved andre sygdomme. Er du derimod ikke syg, men sendt i karantæne, vil der være tale om en såkaldt force majeure-situation. Det betyder, at medarbejderen ikke kan blive bortvist for udeblivelse eller mødt med andre sanktioner fra arbejdsgiver.

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt man har ret til løn under karantænen, har KL i deres nyhedsbrev til kommunerne den 27. februar givet denne udmelding:

”En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne skal kontakte sin arbejdsgiver herom.

Såfremt den pågældende ikke er syg er det KL’s opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen.

 De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg gælder samme retningslinje som ovenfor.”

Det må forventes at lignende vil gælde også på det statslige og regionale område.

Forhold for privatansatte

På det private område må det tilsvarende forventes, at der vil være ret til løn, hvis der ligger et pålæg fra sundhedsmyndighederne.

Hvis en arbejdsgiver selv vælger at hjemsende medarbejdere for at undgå eventuel smittespredning (uden at der ligger en anvisning fra sundhedsmyndighederne), må det være for arbejdsgivers egen regning – det vil sige, at der også i denne situation skal betales sædvanlig løn.

Find en fælles løsning

Hvis en medarbejder måtte nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet, afhænger retten til løn af, om der er en konkret og nærliggende fare for vedkommendes helbred. Beslutter man selv at blive hjemme, risikerer man, at arbejdsgiveren ikke er enig i den vurdering, og dermed kan man miste retten til løn i den periode eller i værste fald blive afvist. Derfor vil det være bedst at prøve at finde en løsning i fællesskab med arbejdsgiveren.

Ved ferierejser til udlandet, opfordrer vi til at følge udenrigsministeriets anbefalinger. Hvis man ikke gør det og bliver syg med corona, vil der være risiko, for at sygdommen bliver betragtet som selvforskyldt sygdom uden ret til løn.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte forbundet.