Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
07. februar 2020 Af Jakob Andersen

Projekt sammen med KL sætter fokus på det digitale mindset

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 fastsatte Forbundet Kultur og Information og KL et projekt, der skal styrke biblioteksmedarbejderes formidling af digitale ressourcer og bibliotekernes strategiske og ledelsesmæssige fokus på det digitale bibliotek.

Arbejdet med de digitale ressourcer kan let føles uhåndgribeligt, og derfor er det vigtigt at udvikle kompetencerne på området.

Forbundet Kultur og Information har efter aftale med KL ved OK18 afsat 1.5 millioner kroner til kompetenceudvikling, der skal styrke biblioteksmedarbejdernes formidling af digitale ressourcer på bibliotekerne og det digitale lederskab. Der blev i 2019, gennem en række interviews, workshops og en observationsdag, udviklet en rapport, Analyse om bibliotekernes formidling af digitale materialer. Rapporten belyser, hvor der er behov for kompetenceudvikling, og hvor der er udfordringer i formidlingen og brugen af de digitale ressourcer.

Bibliotekerne oplever i disse år en stigning i digitale udlån, men ifølge rapporten er der fortsat et stort potentiale i at sikre, at borgerne bruger adgangen til den brede vifte af digitale ressourcer, som bibliotekerne stiller til rådighed. Der er f.eks. stor forskel på, hvor mange der benytter sig af forskellige digitale fagblade kommunerne imellem, selvom der er stort sammenfald i potentielle målgrupper. Desuden er der stor forskel på, hvor naturligt biblioteksmedarbejdere oplever formidlingen af digitale ressourcer.

Pilotuddannelse

Rapporten skal nu danne afsæt for udviklingen af en pilotuddannelse, der udvikler både medarbejdere og lederes tilgang til digitale ressourcer. Pilotuddannelsen vil sætte fokus på ledelsesperspektiver og medarbejderes mindset, så formidlingen af de digitale ressourcer opleves som en integreret del af kerneopgaven.

Formand for Forbundet Kultur og Information, Tine Segel glæder sig over at projektet nu er ved at tage form.

- Det er positivt, at bibliotekerne oplever en stigning i de digitale udlån, men rapporten påpeger, at der store mængder af digitale ressourcer, som desværre ikke når ud til borgerne. Den digitale formidling kræver nye kompetencer og et særligt ledelsesmæssigt fokus, og det kan forbundet være med til at understøtte med denne pilotuddannelse. Derfor er jeg særligt glad for, at det lykkedes at få afsat 1.5 millioner til kompetenceudvikling ved OK18.

Rapporten: Analyse om bibliotekernes formidling af digitale materialer kan læses her.