Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
25. januar 2020

Nyt forbundsnavn sendes til urafstemning

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar støttede 94 procent af deltagerne på generalforsamlingen hovedbestyrelsens navneforslag. Desuden stemte 26 generalforsamlingsdeltagere for at sende forslaget til urafstemning, der starter den 28. januar og slutter den 5. februar.

Der var god debat om navneforslaget "Forbundet Kultur og Information", der e fik støtte fra 94 procent af deltagerne på generalforsamlingen. Foto Simon Klein-Knudsen

Der var ét punkt på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar i Odense – hovedbestyrelsens forslag til et nyt forbundsnavn. Navnet fik stor opbakning. 94 procent af deltagerne stemte ja til forslaget. Og det var en rørt formand Tine Segel, der takkede for det klare ja til navneforslag Forbundet Kultur og Information.

Efterfølgende stemte 26 deltagere for, at forslaget også skulle sendes til urafstemning. Dermed fik forslaget om urafstemning det nødvendige 1/5-dels flertal. Det betyder, at alle medlemmer skal tage stilling til, om forbundet skal skifte navn til Forbundet Kultur og Information.

 

Indledende debat

Formand Tine Segel indledte generalforsamlingen med at tale om de forandringer, forbundet og medlemmerne står over for.

- At BF skal skifte navn handler om, at vi som forbund skal favne, at faget bliver bredere, og at faggrænser udviskes. Vores analyser af medlemmernes nuværende og kommende arbejdsmarked, og vores erfaringer fra studiestederne viser, at det ikke er titler, vi i fremtiden vil være fælles om. Derfor skal et nyt navn favne vores faglige fællesnævnere og også forskelligheder. Når en enig hovedbestyrelse foreslår Forbundet Kultur og Information, er det fordi ordene kultur og information er metabegreber, der beskriver det, vi arbejder inden for eller med, uanset hvilken titel, vi har, og uanset hvilken uddannelse, vi oprindeligt har taget. Jeg synes, det er et godt navn og et stærkt navn, der vil favne os bredt.

Efter formandens indledende tale blev generalforsamlingen suspenderet for at give plads til drøftelser og debat blandt deltagerne. Klokken 14 blev generalforsamlingen genoptaget, og der var stor talelyst. Blandt andet sagde Steen Søndergård Thomsen fra Det Kgl. Bibliotek

- Det nye navn – Forbundet Kultur og Information – samler og inkluderer os. Og jeg noterer mig, at der er arbejdet grundigt med navnet, og at den hovedbestyrelse, vi har valgt, anbefaler, at vi stemmer ja til forslaget. Jeg har noteret mig, at de studerende også taler for det nye navn. Vi har haft et godt navn i mange år, og nu er tiden til at komme videre.

Også fra de studerende, var der ros til navneforslaget. Blandt andet fra Lasse Egmose Jensen.

- Jeg læser på Syddansk Universitet, og min drøm er at blive databasemanager og arbejde med formidling af information. Det tog mig tre semestre, før jeg blev en del af Bibliotekarforbundet, for jeg følte ikke, at navnet bibliotekar dækkede det, jeg ville lave i fremtiden. Det ord stoppede mig i at blive en del af forbundet, men jeg blev overtalt, og nu er jeg glad for det. Et nyt navn vil fjerne den barriere, derfor er jeg for et nyt navn.

Kasper Bøgh, DTU Bibliotek, var ikke for navneforslaget:

- Jeg synes, det har været en god proces, men jeg tror, vi er ved at begå en kæmpefejl med en navneændring. Bibliotekar er et stærkt brand. Jeg respekterer hovedbestyrelsen og det arbejde, der er gået forud navneforslaget, og jeg mærker en vilje til at få det igennem. Jeg vil ikke selv stemme for vedtægtsændringen, men jeg stemmer heller ikke imod, men jeg mener, at forslaget skal til urafstemning.

Forslaget blev efter debatten sendt til afstemning og blev vedtaget med 94 procent af stemmerne.

Urafstemning

Herefter blev der begæret urafstemning. Hovedbestyrelsen hilste debatten om en urafstemning velkommen, og påpegede, at man ikke mente, at forslaget skulle til urafstemning, da generalforsamlingen er BF’s øverste myndighed og havde vedtaget forslaget efter en grundig debat.

Efterfølgende blev forslaget om urafstemning vedtaget, da 26 deltagere støttede urafstemningen. Den beslutning udtrykte formand Tine Segel respekt for i sine afsluttende bemærkninger:

- Det er hovedbestyrelsens klare anbefaling, at medlemmerne stemmer ja til det nye navneforslag, som et flertal på generalforsamlingen også har sagt tydeligt ja til i dag. Tak for den store opbakning til navneforslaget. Vores ambition var, at processen skulle være åben og inddragende, og jeg vil gerne takke alle, der har deltaget. Tak for det – og god urafstemning.

Urafstemningen går i gang tirsdag den 28. januar og afsluttes den 5. februar, hvorefter afstemningsresultatet offentliggøres.

Alle medlemmer modtager et elektronisk valgkort, så de kan stemme. Informationen kan findes på bf.dk Læs mere om generalforsamlingen her og navneprocessen her.