Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
24. oktober 2020 Af Anette Lerche

Nye tiltag skal begrænse spredningen af COVID-19

Mundbind på bibliotekerne. Det er den mest synlige konsekvens af nye tiltag på kulturområdet for at begrænse spredningen af COVID-19.

Coronavirus
For at begrænse spredningen af COVID-19 indføres krav om mundbind på bibliotekerne.

Kulturministeriet har indkaldt til et nyt møde i sektorpartnerskabet på kulturområdet den 26. oktober, hvor også Forbundet Kultur og Information deltager.

Mødet handler om de nye restriktioner, der indføres for at begrænse spredningen af COVID-19, hvoraf en ændring i forhold til de tidligere restriktioner for bibliotekerne er indførelsen af et krav om mundbind på bibliotekerne fra den 29. oktober 2020 til den 2. januar 2021.

Kravet om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution. Kravet gælder ikke, når man sidder ned, ligesom børn under 12 år ifølge Sundhedsstyrelsen nuværende vejledning om mundbind ikke er omfattet af kravet.

 

Nye tiltag på kulturområdet

I en mail til deltagerne i sektorpartnerskabet på kulturområdet samler kulturministeriet op på de nyeste tiltag på kultur- og idrætsområdet:

 

  • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.

- Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 personer til disse aktiviteter

- Der er dertil en undtagelse for dette fsva. folkehøjskoler og de videregående kunstneriske uddannelser, hvor der maksimalt må være 500 personer til stede

  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøv
  •  Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scen I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
  • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.
  • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

Læs mere om udmeldingen om videreførelse af nuværende restriktioner og nye tiltag til håndtering af COVID-19 og smitteforebyggelse via disse links:

Nyhed på Kulturministeriets hjemmeside 

Se Sundhedsstyrelsens grafik om de nye restriktioner

Nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside