Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Nye tal: flere udlån på bibliotekerne – både fysisk og digitalt

Bibliotekerne har formået endnu en stigning i antal udlån, viser Slots- og Kulturstyrelsens nye rapport, Folkebiblioteker i tal 2019. Men det faldende antal medarbejdere er problematisk, mener KI’s formand.

Det er vigtigt med faglige medarbejdere, hvis folkebibliotekerne skal prioritere den opsøgende indsats, mener KI's formand Tine Segel.

For første gang i en årrække steg bibliotekernes fysiske udlån i 2019. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport om folkebibliotekerne. Samtidig fortsætter stigningen i digitale udlån.5 millioner e-bøger og netlydbøger blev der udlånt i 2019, hvilket er en stigning på 32 % fra 2018.

KI’s formand Tine Segel glæder sig over fremgangen: 

Det er positivt, at bibliotekernes strategiske indsatser med formidling af de digitale ressourcer har givet afkast. Et område vi også har fokus på i samarbejde med Kommunernes Landsforening.(Se nyheden om projektet her)

Brugen af elektroniske ressourcer steg desuden med 30 %, og med et samlet besøgstal på 37,4 millioner er folkebibliotekerne fortsat blandt de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark. 

 

Reduktion af antal medarbejdere

Tallene viser også en mindskning af folkebibliotekernes personalepå 74 årsværk siden 2018. Antallet af personaletimer har væretdalende siden 2010. Den udvikling bekymrer Tine Segel.

- Bibliotekerne er med til at løfte nogle store samfundsdagsordener: fremme af læselysten, styrkelse af borgernes informationskompetencer, at skabe fællesskaber og mindske social ulighed. Men det kræver faglige ressourcer at løfte opgaven, blandt andet fordi mange af opgaverne kun kan løses, hvis der er medarbejdere til det opsøgende arbejde. Behovet er derfor mere kvalificeret personale, ikke mindre, siger hun.

 

Data er vigtigt – og datagrundlaget kan fortsat forbedres

Formanden bemærker, at det er positivt, at data om ikkebrugere nu også indgår i undersøgelsen, da der ligger et potentiale hos denne gruppe, som kan indfries. Til gengæld ærgrer hun sig over, at digitale lånere ikke indgår i Danmarks Statistiks optælling af lånere, ligesom bibliotekernes formidling på sociale medier heller ikke omfattes af undersøgelsen.

De digitale platforme er vigtige for at nå brugerne, og derfor skal vi også have statistik på bibliotekernes indsatser og udviklingen på det område, slutter hun.

Læs rapporten her