Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ny ferielov træder nu i kraft

Pr. 1. september 2020 er den nye ferielov trådt i kraft.  Det betyder ændrede regler.

Grafisk oversigt over den nye ferielov. Kilde Beskæftigelsesministeriet.

Ferieåret ændres, så det det fremover går fra den 1. september til den 31. august året efter. Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter - altså i 16 måneder.

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie. Det betyder, at der som hidtil optjenes 2,08 dages ferie pr. måned, man er ansat, men med den nye ferielov, kan ferien allerede afholdes i måneden efter, at den er optjent. Man kan for eksempel i oktober måned afholde to feriedage, som er optjent i september måned.

Ferie, som er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan afholdes indtil 30. september 2020. Ikke afholdt ferie vil herefter blive overført til det nye ferieafholdelsesår.

Har man ikke optjent (nok) ferie med løn, er der mulighed for at aftale, at holde ferien på forskud.

 

Indefrysning af ferie

Feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal af arbejdsgiver indefryses og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020. Samtidig med, at den nye ferielov træder i kraft slutter indefrysningsperioden.