Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
20. marts 2020

Ny fælleserklæring: Gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt

I den kommende tid vil hverdagen og livet på arbejdspladserne være anderledes end normalt. Arbejdsmarkedets parter har på det kommunale område udsendt en fælleserklæring, der skal sikre, at vi alle kommer bedst muligt igennem denne krisetid.

Coronavirus

KL og Forhandlingsfællesskabet har som følge af Coronavirus udarbejdet en fælleserklæring. Forbundet Kultur og Information har gennem vores medlemskab af Akademikerne medejerskab af erklæringen.

Af erklæringen fremgår det, at der er behov for fleksibilitet, når der opstår behov for, at medarbejdernes opgaver ændres for at varetage kritiske funktioner i kommunerne.

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel udtaler, at forbundet står bag den fleksible tilgang, men at det er vigtigt, at der indgås lokale aftaler med respekt for de lokale forhold.

- Desuden skal vores medlemmer naturligvis kun løse de opgaver, der giver mening med netop deres kompetencer. Både for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og for at sikre den klogeste opgavervaretagelse med færrest mulige fejl, siger hun. 

Aftalerne vil blive drøftet lokalt, og opstår der spørgsmål, kan du kontakte forbundets konsulenter på mail RaadgivningogForhandling@kulturoginformation.dk. 

I fælleserklæringen står der blandt andet:

”De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige fra kommune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget kort varsel. Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.”

Det understreges også i erklæringen, at dette "sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.”

Læs fælleserkæringen her: 

Læs Akademikernes information om erklæringen her: