Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
23. september 2020 Af Anette Lerche

Lokal vurdering om behov for ekstra værnemidler

Stigningen i antallet af smittede med Covid-19 i de seneste uger har givet anledning til drøftelser om brug af værnemidler i udlånet på nogle biblioteker. KI’s netværk for tillidsvalgte har givet god mulighed for at få vendt andre arbejdspladsers erfaringer.

Hvad gør I andre? En forespørgsel fra en tillidsvalgt om, hvordan andre arbejdspladser så på brug af værnemidler, har givet omkring 25 svar om lokale erfaringer i forhold til brug af ekstra værnemidler i biblioteksrummet. Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information Lone Rosendal er glad for, at forbundets tillidsvalgte er så gode til at dele erfaringer på tværs.

- Netop på arbejdsmiljøområdet har man jo ingen erfaringer at trække på i forhold til Covid-19. Derfor er det så godt, at vi har et netværk, hvor man kan dele viden, så den enkelte tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsplads ikke står alene med de her spørgsmål, siger Lone Rosendal.

- Vi kan se, at det optager mange af vores tillidsvalgte, om der er brug for ekstra værnemidler i de situationer, hvor det er svært at overholde afstandskravet, når man betjener borgerne. I forvejen er der jo øget rengøring, sprit og plexiglas på arbejdspladserne som følge af Covid-19, så drøftelserne går på, om mundbind eller visir kan være relevant i visse situationer, siger Lone Rosendal. Indtil videre tyder drøftelserne på, at man flere steder har sikret sig, at de ekstra værnemidler er til rådighed, så de kan anvendes, hvor det giver mening; nogle steder er visir påkrævet i udlånet, og andre steder er det påkrævet i situationer, hvor afstandskravet ikke kan holdes.

Der er ikke noget krav fra sundhedsmyndighederne om, at personale på bibliotekerne bruger mundbind eller visir, og derfor er det op til den enkelte arbejdsplads at vurdere de lokale behov. Eksempelvis kan der være kommuner med høje smittetal, mens andre kommuner kan have meget lave smittetal, og det kan indgå i de lokale overvejelser.

- Vores opfordring er, at man vurderer behovet lokalt og drøfter emnet på arbejdspladserne, så man har de værnemidler, der er brug for – også hvis der opstår situationer, hvor der er brug for ekstra værnemidler. Det vigtige er, at det er trygt for både borger og medarbejder. Og så er det meget vigtigt at understrege, at utryghed blandt medarbejdere ikke må individualiseres, så det bliver et spørgsmål om egen risikovillighed. Vi er jo fortsat på ukendt område, understreger Lone Rosendal.