Gå til sidens indhold
15. december 2020 Af Anette Lerche

Kulturministeriet opdaterer Q&A omkring biblioteker

Kulturministeriet har opdateret sin Q&A til de 69 kommuner, hvor der i december 2020 er indført yderligere restriktioner.

Kulturministeriet har den 15. december 2020 opdateret en Q&A, der besvarer en række spørgsmål omkring, hvordan bibliotekerne kan agere under de skærpede restriktioner i 69 kommuner. Arkivfoto

Bibliotekerne skal holde lukket for al almindelig brug, men må fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Desuden kan folkebibliotekerne i det omfang det er muligt, fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre.

Sådan skriver Kulturministeriet blandt andet i sin Q&A om bibliotekerne i de kommuner, der er omfattet af skærpede restriktioner på sin hjemmeside den 15.12.2020, hvor ministeriet kommer med en række svar på de mest stillede spørgsmål om, hvordan bibliotekerne i de 69 kommuner kan agere.

I Forbundet Kultur og Information er holdningen, at det er afgørende, at restriktionerne følges, og at bibliotekerne skal være sikre for både borgere og medarbejdere. Desuden lyder opfordringen, at det er vigtigt at tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsenter og ledelse er i tæt dialog for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Forbundet kan desuden kontaktes på kontakt@kulturoginformation.dk eller telefon 38882233.

Endelig opfordrer forbundet til, at man holder øje med Kulturministeriets hjemmeside, da der løbende kan ske ændringer i lokale forhold.

Se Kulturministeriets Q&A her. Eller læs nedenfor 

Q&A TIL REGIONALE RESTRIKTIONER GÆLDER(opdateret den 15.12.2020):

Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Kommune),Region Sjælland,Region Midtjylland,
Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune i Region Midtjylland, samt Aalborg Kommune og Odense Kommune

ALLE INDENDØRS KULTURINSTITUTIONER SKAL HOLDES LUKKET FOR OFFENTLIG ADGANG.

LUKKES BIBLIOTEKERNE DERVED HELT ELLER DELVIST?

Bibliotekerne skal holde lukket for al almindelig brug. Biblioteker må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – dvs. til studerende, elever, forskere og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden. Aflevering og udlån skal ske uden mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må således alene bruges som gennemgangsareal samt som arbejdsplads.

Udlån og aflevering kan ske på baggrund af et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, så biblioteket ikke behøver verificere låners institutionsophæng, men at det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteket skal gøre tydeligt opmærksom på, at de kun må holde åbent med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

  • Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må alene anvendes som gennemgangsareal.
  • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er tilstede, afstandskrav mv. overholdes).
  • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.
  • Der kan f.eks. etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Desuden gøres opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Kulturministeriet henviser derudover fortsat til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side overholdes.

 

SKAL MAN TJEKKE OM LÅNER ER STUDERENDE/ELEV/UNDERVISER?

Nej, man behøver ikke verificere låners institutionsophæng.

 

ER FOLKESKOLEELEVER OGSÅ INDBEFATTET AF UDLÅN TIL FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSBRUG TIL STUDERENDE, ELEVER OG UNDERVISERE?

Ja, det fortsatte udlån til forsknings- og undervisningsbrug indbefatter også folkeskoleelever.

 

SKAL BIBLIOTEKET/KOMMUNEN VÆRE MED I DET INTERURBANE LÅNESAMARBEJDE?

Det er op til den enkelte kommune, at vurdere, om man ønsker at lukke for bestillinger/interurbane lån i Bibliotek.dk under restriktionerne. Hvis der skal lukkes for ind- og udlån fra andre biblioteker, skal det varsles til DBC, ligesom SLKS skal varsles i forhold til koordinering af kørselsordningen.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

HVAD MENES DER MED, AT DER IKKE SKAL VÆRE MULIGHED FOR OPHOLD I BIBLIOTEKSRUMMET? MÅ MAN KOMME INDENDØRS I EN BYGNING?

Det kan være muligt kortvarigt at bruge en foyer eller lignende ved afhentning/aflevering af materialer/bøger– men uden at man står i kø, eller opholder sig i lokalet. Lokalet må udelukkende bruges som gennemgangsareal.

 

ER DET OBLIGATORISK AT UDFØRE UDLÅN TIL FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSBRUG?

Det er ikke obligatorisk for folkebibliotekerne at holde åbent for forsknings- og undervisningsbrug. Der er dog et ønske fra regeringen om at understøtte forskere, elever og studerende. Folkebibliotekerne kan henvise til skole- og uddannelsesbibliotekerne, men kan også indgå i udlån til forsknings- og undervisningsbrug. I det omfang folkebiblioteket er en del af serviceringen, kan forskere, elever og studerende fortsat understøttes. Metoden er dog valgfri. Det betyder, at man f.eks. kan lukke for bestilling og etablere en mail/hotline-betjening, som man via hjemmesiden kan henvise studerende til at benytte.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

ER DET OBLIGATORISK AT MAN SKAL UDFØRE UDLÅN/AFLEVERING FOR ØVRIGE BORGERE?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere skal finde sted. Det er dog vigtigt at det gøres med et minimum af kontakt mellem personale og andre borgere.

Bibliotekers lokaler skal desuden holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

HVORDAN KAN MAN UDFØRE AFHENTNINGSORDNINGER, HERUNDER ’CLICK AND COLLECT?’, HVIS MAN HAR LUKKET FOR BESTILLINGER?

Der kan etableres forskellige former for bestillings- og afhentningsordninger, f.eks. bestilling/reservation via telefon til biblioteket, hvorefter materialer kan afhentes efter aftale.

Bibliotekers lokaler skal dog holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres desuden til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

MÅ BIBLIOTEKER STADIG BRUGES SOM BORGERSERVICE-CENTRE?

Ja. Biblioteker og andre kulturinstitutioner må gerne bruges som gennemgangsarealer til f.eks. borgerservicecentre, der eventuelt måtte befinde sig i samme lokaler som bibliotekerne. Biblioteker og lignende kulturlokaler skal dog holdes lukkede. Det kan f.eks. ske ved tydelig afspærring af området, hvor der er biblioteksfunktioner og –bøger mv.