Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
09. oktober 2020 Af Anette Lerche

Krænkende adfærd kan også komme fra brugerne

KI’s hovedbestyrelse vendte den aktuelle sexismedebat på sit møde den 8. oktober. Især var hovedbestyrelsen opmærksom på de episoder, hvor medlemmer oplever krænkende adfærd fra brugere.

"Vi arbejder for at få mere viden om dette område og skabe synlighed omkring udfordringerne omkring krænkelser fra brugere. For jeg får et sug i maven, når jeg hører, at medlemmerne oplever den slags", siger formand Tine Segel.

I Forbundet Kultur og Information er der ikke aktuelle sager, hvor medlemmer har oplevet krænkelser fra en kollega eller en leder.

Men det er forbundets skøn, at det forekommer i en eller anden grad, ligesom det sker på mange andre arbejdspladser og i mange forskellige brancher.

Derfor vil KI fokusere på at synliggøre udfordringerne og sætte fokus på problemet i samarbejde med forbundets tillidsrepræsentanter. Og forbundet vil sikre et fortsat fokus på udfordringer omkring brugere, eller borgeres krænkende adfærd over for KI’s medlemmer. Her viser en arbejdsmiljøundersøgelse fra 2017 og senest en tråd i BØFA’s Facebookgruppe, at flere medlemmer har oplevet krænkende adfærd – herunder også sexisme – fra borgere, kunder eller brugere. Og ikke mindst er det tydeligt, at det kan være svært at håndtere.

- Vi arbejder for at få mere viden om dette område og skabe synlighed omkring udfordringerne omkring krænkelser fra brugere. For jeg får et sug i maven, når jeg hører, at medlemmerne oplever den slags. Blandt andet har vi allerede sikret, at problemet med krænkelser fra borgerne blev medtaget, da Akademikerne for nyligt holdt møde med ligestillingsminister Mogens Jensen, siger Tine Segel.

 

Vigtigt at ledelsen handler

Næstformand Jette Fugl pegede på, at det er vigtigt, at man i arbejdet med forebyggelse aktiverer tillidsrepræsentanterne og har fokus på arbejdspladsvurderingerne.

- Og ikke mindst skal lederne have redskaberne til at håndtere episoderne, sagde hun.

 Andreas Damsbo Brix ærgrer sig over, at der desværre er eksempler på arbejdspladser, hvor lederne ikke håndterer udfordringerne med brugernes grænseoverskridende adfærd.

 - Hvis en bruger overskrider medarbejdernes grænse, så skal der handles. For vi skal som medarbejdere kunne være på vores arbejdspladser og passe vores arbejde og have tillid til, at vi bliver taget alvorligt, sagde han.

Læs mere om krænkende adfærd, mobning og chikane

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Opstår sådanne problemer er det vigtigt med en god håndtering. Dog er det bedst at forebygge og have blik for den arbejdspladskultur, der er hos jer.

I følge Arbejdstilsynets vejledning er der tale om krænkende handlinger, ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende”. 

Læs mere her