Gå til sidens indhold
29. april 2020 Af Anette Lerche

Ingen anbefalinger eller retningslinjer for håndtering af biblioteksbøger

”Der er for nuværende ikke nogle konkrete anbefalinger/retningslinjer i forhold til håndtering af biblioteksbøger, udover de generelle retningslinjer i forhold til håndhygiejne. Det kan dog være, at der kommer nogle på sigt.”, sådan skriver Sundhedsstyrelsen den 29. april i et mailsvar til forbundet Kultur og Information.

Bog bag lås
Sundhedsstyrelsen præciserer i et mailsvar til forbundet den 29. april, at der ikke er udarbejdet retningslinjer eller anbefalinger omkring håndteringen af biblioteksbøger, der har været udlånt. Foto Colourbox

Forbundet Kultur og Information er i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring anbefalinger eller retningslinjer for håndtering af biblioteksbøger. I et mailsvar den 29. april har Sundhedsstyrelsen præciseret sin tidligere udmelding til forbundet omkring håndtering af biblioteksbøger. I sin præcisering skriver styrelsen, at der ikke er anbefalinger eller retningslinjer på området, men at man  kan vælge at sætte bøgerne i karantæne i 72 timer efter udlån.

Mailsvaret fra styrelsen er en opfølgning på en dialog mellem forbundet og Sundhedsstyrelsen, hvor Sundhedsstyrelsen den 28. april i et mailsvar til forbundet skrev, at ”styrelsen anbefalede, at bøger efter udlån skal i karantæne i 72 timer.” Denne oplysning har forbundet skrevet ud i en tidligere nyhed, som forbundet nu har fjernet fra hjemmesiden for kun at have de nyeste svar fra styrelsen.

Den 29. april skriver styrelsen i en mail til forbundet:

”For nuværende er meldingen fra CEI (Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut), at det vurderes, at smitte via genstande som fx bøger kun har begrænset betydning for smitte af virus. Men man kan vælge at sætte bøgerne i karantæne i 72 timer efter udlån.

Der er for nuværende ikke nogle konkrete anbefalinger/retningslinjer ift. håndtering af biblioteksbøger, udover de generelle retningslinjer ift. håndhygiejne. Det kan dog være, at der kommer nogle på sigt.”