Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
20. marts 2020

Hjælpepakke til erhvervslivet

En trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne skal sikre, at medarbejdere kan beholde deres job, idet aftalen giver arbejdsgivere mulighed for at få lønkompensation.

For at minimere afskedigelser og understøtte det private erhvervsliv er der indgået en række aftaler om hjælpeforanstaltninger målrettet forskellige grupper på det private arbejdsmarked. Og der kommer løbende nye tiltag. Du kan også følge med i disse tiltag på ”Spørgsmål og svar om coronavirus”.

Denne første trepartsaftale, giver under visse betingelser mulighed for lønkompensation til arbejdsgiver. Hvis du er ansat i en privat virksomhed, der påtænker at afskedige mindst 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 personer, kan aftalen give en lønkompensation til virksomheden. På den måde vil regeringen og arbejdsmarkedets parter sikre, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejdsliv.
Kompensation fra staten er sat til tre måneder, det vil sige indtil den 9. Juni 2020, og kompensationen svarer til 75 procent af din løn (maks. 23.000 kr.), mens din arbejdsgiver betaler de sidste 25 procent.(For timelønnede er kompensationen fra staten på 90 procent af timelønnen, dog maksimalt 26.000 kr. for en fuldtidsansat).

Intet arbejde i kompensationsperioden
Du skal selv betale fem dage i tilknytning til perioden (ferie, optjent afspadsering, eller tjenestefri uden løn). Det er en betingelse, at den ansatte ikke arbejder i kompensationsperioden. Kompensationen forudsætter at virksomheden undlader at afskedige. 

Læs mere på www.fm.dk- nyhed om trepartsaftale til lønmodtagere:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Du kan læse mere om øvrige foranstaltninger her:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser