Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
02. juli 2020 Af Tine Segel

Hilsen fra formanden – god sommer!

Formand Tine Segel ønsker medlemmerne en god sommer i denne hilsen og samler samtidig op på et usædvanligt forår.

Formand Tine Segel skriver sommerhilsen til medlemmerne og ser frem mod de kommende OK21-forhandlinger. Foto Jakob Boserup

Danmark er gennem de seneste uger genåbnet i større og større omfang, og langt de fleste af jer medlemmer er tilbage fysisk på arbejdspladserne efter at have arbejdet hjemme eller været hjemsendt. Det glæder mig, at der på mange måder tages fat om en ny (arbejds-)hverdag, hvor vi fortsat skal være gode til at holde afstand og vaske hænder.

Meget er forandret, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat giver plads og er rummelige overfor, hvordan vi hver især takler situationen, når vi vender tilbage på vores arbejdspladser. Der er nogle, der er udsatte og fortsat skal holde afstand. Det skal vi tage hensyn til.

Men for langt de fleste er det tilbage til normalen, og hvor nogle ikke kan se sig selv arbejde hjemme, er der andre, som fortsat ønsker fleksibilitet og mulighed for at arbejde hjemmefra.

Der er derfor brug for mere viden om, hvad hjemmearbejde gør ved os som arbejdsfællesskab og individer, og hvordan vi indretter en arbejdsplads, hvor ikke alle altid er til stede på samme tid. Det udfordrer vores infrastruktur og arbejdsmetoder. Det handler om gode internetforbindelser og teknologi, hvor dataetikken ikke tilsidesættes, og det kræver noget af både ledelse og medarbejdere, hvis det, vi har været tvunget til i disse måneder, skal fortsætte i en ny virkelighed.

For vi er sandsynligvis nødt til at affinde os med, at uanset om vi vil det eller ej, så fortsætter Corona med at påvirke vores arbejdsliv nogen tid endnu. Derfor er det afgørende, at man på arbejdspladserne har fokus på trivslen og de gode samarbejder på tværs af tid og sted. Lad os lære af de sidste måneders erfaringer og forholde os aktivt til, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

Det er stærkt at være borger i et land, hvor vi tager hånd om hinanden, og hvor fællesskabet løfter. Det må vi huske at værne om!

Nye retningslinjer er kommet til af flere omgange, og særligt på biblioteksområdet har vi i Forbundet Kultur og Information arbejdet for at sikre en genåbning, hvor både medarbejdere og brugere skulle føle sig trygge. Retningslinjerne tilbage fra maj indeholdt en række »bør«-formuleringer, som i min optik gav plads til lokal fortolkning, og det blev så yderligere lempet fra slutningen af juni.

Hjælpepakker, puljer og andre initiativer skal være med til at afhjælpe de værste økonomiske følger for virksomheder og for særligt udsatte grupper. Det er stærkt at være borger i et land, hvor vi tager hånd om hinanden, og hvor fællesskabet løfter. Det må vi huske at værne om!

Som følge af puljer til børn og unge samt ældre er mange af jer medlemmer involveret i initiativer, der skal sikre, at ingen føler sig alene, isoleret eller uden for fællesskabet, og herfra skal lyde en opfordring til at orientere jer bredt i puljerne generelt. For selvom der nu er meldt ud fra Kulturministeriet, at der er en pulje (som i parentes bemærket er taget af midler, der allerede uddeles) til læseaktiviteter, der skal involvere forfattere, så orienter jer også i initiativer for skoler, ældreområdet og andre sociale puljemidler. Vi har længe talt om relationer og partnerskaber – det skal der for alvor bygges videre på nu.

Samtidig med, at jeg kan glædes over, at vi har oplevet hjælpepakker og puljer, så er det med stor alvor, at vi ser ind i nogle ret dystre scenarier for samfundsøkonomien, hvor der skal arbejdes hårdt for at genoprette de skader, som Coronakrisen har medført. Det kommer også til at påvirke de kommende overenskomstforhandlinger. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er blandt de formænd i fagbevægelsen, der langt hellere havde set en etårig forlængelse af den nuværende overenskomst i stedet for at starte nye forhandlinger i en tid, hvor Corona og ikke mindst de økonomiske konsekvenser af Corona præger både Danmark og den øvrige verden og skaber usikkerhed om, hvilke resultater vi kan levere. Når det er sagt, skal der ikke være tvivl om, at vi selvfølgelig bliver klar til forhandlingerne, for forberedelserne var i fuld gang, inden Regeringen lukkede Danmark ned. Tak til alle medlemmer og tillidsrepræsentanter, der bidrager aktivt med krav; bearbejdningen af disse er i gang, og hovedbestyrelsen udtager de endelige krav til september.

I det hele taget ser vi ind i et spændende efterår i forbundets hovedbestyrelse, hvor der udover OK21 er fokus på at løfte den politiske strategi videre og særligt arbejde med området interessevaretagelse på nogle udvalgte politiske dagsordener indenfor både uddannelse, læselyst og privatsektoren.

Fra hovedbestyrelsen og fra mig skal lyde et stort ønske om en god sommer. Pas godt på jer selv og hinanden!