Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
24. marts 2020

Forhandlinger om afvikling af ferie under coronakrisen

På pressemødet mandag den 23. marts sagde statsminister Mette Frederiksen, at den forlængede hjemsendelsesperiode på det offentlige arbejdsmarked skal "bruges til at få afviklet noget frihed, ligesom det er aftalt på dele af det private arbejdsmarked".

Coronavirus

Regeringen opfordrer derfor parterne på det offentlige arbejdsmarked til at "aftale en konkret model for afvikling af frihed". Disse forhandlinger i øjeblikket i gang, hvor også regeringen er gået i dialog med de faglige organisationer for at finde en løsning. Så snart disse forhandlinger er afsluttet vil forbundet orienterer om resultatet og de mulige konsekvenser for medlemmerne.

Blandt partierne i Folketinget er der blandende meldinger til spørgsmålet viser en artikel fra dr.dk.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, understreger ligesom statsministeren, at der er mange offentligt ansatte, der knokler både på arbejdspladser og fra hjemmekontorer.

- Men så er der også nogle, der simpelthen ikke kan passe deres arbejde hjemmefra, fordi det ligger i arbejdets natur. Det er klart, at for de medarbejdere håber jeg, at der kan komme en nogenlunde parallelitet med den måde, man har gjort det i trepartsaftalen på det private område, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Pernille Skipper advarer mod at sætte de offentligt ansattes fleksibilitet over styr.

Hun henviser til, at flere hjemsendte pædagoger eksempelvis har budt sig til at passe ældre medborgere i stedet for børn i denne corona-krisetid. 

- Hvis man begynder at presse de offentligt ansatte, er jeg bange for, at man sætter den fleksibilitet over styr. Jeg synes ikke, det er rimeligt, for de knokler allesammen og har virkelig vist, at alle er villige til at sætte rigtig meget ind, for at det her skal lykkes, siger Pernille Skipper.

Nødvendig fleksibilitet

Forbundet Kultur og Informations hovedorganisation Akademikerne har i forbindelse med Coronakrisen peget på, at der er brug for fleksibilitet. Dette afspejles også i den fælleserklæring arbejdsmarkedets parter indgik i fredags, hvor der man blev enige om, at der lokalt kunne indgås aftaler, hvor offentligt ansatte kunne varetage andre opgaver end normalt.

I forbindelse med denne aftale sagde, Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel den 20 marts, at forbundet står bag den fleksible tilgang, men at det er vigtigt, at der indgås lokale aftaler med respekt for de lokale forhold.

- Desuden skal vores medlemmer naturligvis kun løse de opgaver, der giver mening med netop deres kompetencer. Både for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og for at sikre den klogeste opgavevaretagelse med færrest mulige fejl.

Se helen nyheden om fælleserklæringen omkring muligheden for andre arbejdsopgaver her.