Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
25. juni 2020 Af Anette Lerche

Forberedelser til OK21 er i gang

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse førstebehandlede den 25. juni forbundets krav til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021. Efter sommerferien skal kravene præciseres og prioriteres.

Ved OK18 stod fagbevægelsen sammen om en løsning for alle. Nu gør Forbundet Kultur og Information klar til overenskomstforhandlingerne i 2021. Arkivfoto

Forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2021 er i fuld gang. Forbundet Kultur og Information har indsamlet forslag til overenskomstkrav fra medlemmerne i løbet af foråret og afholdt flere møder arbejdsgruppen for OK21, hvor forbundets tillidsrepræsentanter er repræsenteret.  Derfor er var det en stor pakke på godt 90 mulige krav, der blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 24. juni.

Formand Tine Segel er rolig ved, at forbundet er klar til de kommende forhandlinger.

- Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er blandt de formænd i fagbevægelsen, der langt hellere havde set en etårig forlængelse af den nuværende overenskomst i stedet for at starte nye forhandlinger i en tid, hvor Corona og ikke mindst de økonomiske konsekvenser af Corona i høj grad præger både Danmark og den øvrige verden, og dermed skaber usikkerhed om hvilke resultater vi kan levere, siger hun.

Fagbevægelsen har i optakten til OK21 været delte på spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at forlænge den nuværende overenskomst med et år. Fortalerne for en forlængelse mener, at usikkerheden omkring den økonomiske situation er så stor lige nu, at det er en fordel at vente med at forhandle til i 2022, men det argument er andre dele af fagbevægelsen uenige i, og derfor skal man nu forhandle som planlagt.

- Vi er selvfølgelig klar til de kommende forhandlinger. Forberedelserne var allerede sat i gang, før Corona lukkede Danmark for en tid, og jeg er glad for, at vores medlemmer har indsendt så mange gode forslag til krav. Nu skal hovedbestyrelsen igennem en proces hen over sommeren, hvor vi skal prioritere kravene og gå i dialog med den øvrige fagbevægelse.

De reelle forhandlinger ventes først afsluttet omkring udgangen af februar 2021.