Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
18. marts 2020

Det betyder Coronakrisen for privatansatte

Som privatansat gør en række særlige forhold sig gældende, når det kommer til dine ansættelsesforhold i perioden med spredning af Coronavirus. Forbundet guider dig.

Det kan være vanskeligt at følge med i de mange nye tiltag og regler, der gør sig gældende for privatansatte under Coronakrisen. Vi har samlet alle de vigtigste oplysninger. Finder du ikke det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hjemmearbejde

Hvis du er ansat i en privat virksomhed vil du formentlig også være blevet sendt hjem af din arbejdsgiver.  Alle private arbejdsgivere er blevet opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser.
Hvis du skal arbejde hjemmefra, står du til rådighed for arbejdsgiver, og skal udføre de opgaver du kan eller får pålagt.

Afspadsering

Hvis du har oparbejdet afspadserings-/flextimer vil en privat arbejdsgiver kunne pålægge dig at afvikle disse. Det kan dog afhænge af, hvad der måtte være aftalt i din kontrakt om afspadsering, men i denne særlige situation må det forventes at arbejdsgiver kan pålægge afspadsering i vid udstrækning.

Ferie

Normalt skal pålæg om afholdelse af ferie varsles af arbejdsgiver med henholdsvis 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferien. I helt særlige situationer, som spredning af coronavirus må antages at være, kan arbejdsgiver imidlertid pålægge afholdelse af ferie med kortere varsel/uden varsel.

Har du i forvejen aftalt ferie, står denne aftale ved magt. Hvis du ønsker at udskyde den planlagte ferie, vil det kræve en aftale med din arbejdsgiver herom.

Afsked

En afsked begrundet i virksomhedens økonomiske problemer vil normalt være en saglig afskedigelsesgrund.
Uanset den særlige situation, vil du ved afsked have de sædvanlige rettigheder, der fremgår af funktionærloven, din kontrakt mv. Kontakt forbundet, hvis du bliver opsagt, så vi kan vurdere din konkrete situation.

Hjælpepakker til erhvervslivet

For at minimere afskedigelser og understøtte det private erhvervsliv er der indgået en række aftaler om hjælpeforanstaltninger målrettet forskellige grupper på det private arbejdsmarked.
Arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, der har til formål at mindske omfanget af afskedigelser:

Trepartsaftale om lønkompensation til arbejdsgiver
Der er indgået en 3-partsaftale (regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne), som betyder, at hvis du er ansat i en privat virksomhed, der påtænker at afskedige mindst 30 % af medarbejderne eller mere end 50 personer, kan aftalen give en lønkompensation til virksomheden. Kompensation fra staten er sat til 3 måneder, det vil sige indtil den 9. Juni 2020, og kompensationen svarer til 75 % af din løn (maks. 23.000 kr.), mens din arbejdsgiver betaler de sidste 25 %. (For timelønnede er kompensationen fra staten på 90 % af timelønnen, dog maksimalt 26.000 kr. for en fuldtidsansat).

Du skal selv betale 5 dage i tilknytning til perioden (ferie, optjent afspadsering, eller tjenestefri uden løn). Det er en betingelse, at den ansatte ikke arbejder i kompensationsperioden. Kompensationen forudsætter at virksomheden undlader at afskedige. 

Læs mere på www.fm.dk- nyhed om trepartsaftale til lønmodtagere:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Du kan læse mere om øvrige foranstaltninger her