Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
22. juni 2020 Af Karen Boldt

Dele af udviklingspuljen målrettes læselyst og læsefællesskaber

Kulturministeriets nye indsatsområde om læselyst og læsefællesskaber under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre” sætter forfattere og kunstnere i centrum for lokale indsatser om læselyst.

En del af udviklingspuljen skal målrettes læselyst og læsefællesskaber. Arkivfoto

Kulturministeriet lancerede den 22. juni 2020 et nyt indsatsområde om læselyst og læsefællesskaber for alle. Der er tale om en tematisk fokusering på 13 mio. kr. af de allerede afsatte midler under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. Med fokuseringen kan folkebibliotekerne søge tilskud til at udvikle koncepter for, hvordan læsning og litteratur kan formidles til alle borgere, og de pædagogiske læringscentre kan søge tilskud til at udvikle koncepter for, hvordan læsning og litteratur kan formidles til skoleelever. Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel siger:

 

- Det er positivt, at folkebibliotekerne med fokuseringen anerkendes som helt centrale institutioner i arbejdet for at styrke læselysten og skabe fællesskaber. Corona-nedlukningen af de fysiske biblioteker har synliggjort, hvor vigtige folkebibliotekernes mange tilbud er for danskerne, og vores medlemmer har arbejdet på højtryk hjemmefra med litteraturformidling, forfatterinterviews og generel udvikling af litteraturtilbud. Derfor er det godt, at Kulturministeriet nu sætter fokus på, hvordan folkebibliotekerne kan bidrage til at styrke læselysten og fællesskaber for alle borgere.

 

De 13 mio. kr. støtter kun projekter i udviklingsfasen, og for at opnå tilskud er det et krav, at projekterne inddrager forfattere og kunstnere, f.eks. i forbindelse med konceptudvikling, formidlingsaktiviteter, arrangementer eller andre mere forpligtende samarbejder. Om disse kriterier siger Tine Segel:

 

- De lokale biblioteker har en god forståelse for, hvilke indsatser, aktiviteter og materialer der er relevante for deres borgere og brugere. Jeg havde gerne set, at metoden til at nå borgerne ikke var låst fast, men at puljen i højere grad gav plads til at benytte de forskellige tilgange til formidling af og styrkelse af læselyst, som man lokalt finder relevant. Det er afgørende, at bibliotekarernes og biblioteksformidlernes særlige kompetencer i forhold til at formidle bibliotekets ressourcer til og inspirere forskellige målgrupper er retningsgivende for de lokale indsatser.

 

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har til formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Der afsættes årligt et beløb på finansloven til puljen, og i 2020 er statens tilskud til puljen 13 mio. kr.

 

- Puljens formål er udvikling af biblioteket.  Det er en stor og vigtig opgave at udvikle biblioteket, og det er derfor ærgerligt, at der de senere år så mange steder er blevet sparet så meget på udgifterne til bibliotekerne, siger Tine Segel.

 

Du kan læse mere om det nye indsatsområde og kriterierne for at få andel i puljen her: