Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
17. april 2020 Af Anette Lerche

Debat om bogposer: Lokale løsninger skal ske inden for sundhedsmyndighedernes råd og vejledning

Da folkebibliotekerne lukkede for fysisk fremmøde, gik der ikke lang tid, før de første biblioteker eksperimenterede med at nye tiltag såsom bogposer. Tiltaget er blevet mødt med både ros og kritik, og flere medlemmer har efterspurgt en holdning fra Forbundet Kultur og Information.

Coronavirus

Flere biblioteker har som beskrevet i fagmagasinets Perspektivs nyhed ”Struer pakker bogposer til borgerne” fra den 25. marts tilbudt afhentning af bogposer til borgerne. Det tiltag har delt vandene, og flere medlemmer har spurgt, hvordan Forbundet Kultur og Information forholder sig til, at nogle folkebiblioteker fortsat har personale fysisk på arbejde f.eks. pakning af bogposer til brugerne? Dette er beskrevet i notatet nedenfor fra den 15. april:

Hvordan forholder Forbundet Kultur og Information sig til, at nogle folkebiblioteker fortsat har personale fysisk på arbejde f.eks. pakning af bogposer til brugerne?

Statsministeren har meldt ud, at bl.a. bibliotekerne skal holde lukket for fysisk fremmøde, og at offentligt ansatte, bortset fra ansatte i kritiske funktioner og på skole- og dagtilbudsområdet, skal arbejde hjemmefra. Lukningen af institutioner og arbejdspladser har til formål at forhindre smitte og løber foreløbig frem til den 10. maj 2020.

I forbindelse med nedlukningen er arbejdet med vejledning, undervisning og formidling fortsat hjemmefra, og det er rigtig glædeligt at se, at brugerne fortsat har gjort god brug af folkebibliotekerne i løbet af nedlukningen, hvor de digitale udlån er steget markant.   

Den enkelte kommune kan beslutte, at også andre opgaver end dem i kritiske funktioner kan udføres, når sundhedsmyndighedernes råd og retningslinjer følges. Forbundet Kultur og Information har gennem de seneste uger fulgt udviklingen med, at nogle biblioteker har medarbejdere fysisk til stede på arbejdspladsen for at pakke bogposer m.v. til brugerne. For forbundet er det afgørende, at sådanne lokale løsninger ligger inden for rammerne af sundhedsmyndighedernes råd og retningslinjer, så løsningerne er trygge for både medarbejdere og brugere. Det må aldrig være utrygt for medarbejderne at udføre deres arbejde, og det er op til den enkelte arbejdsgiver at sikre, at alle retningslinjer overholdes, således at smitterisikoen ved tiltagene mindskes mest muligt. Forbundet kan derfor ikke give en generel opbakning eller det modsatte til lokale løsninger med fysisk fremmøde. Du kan læse de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til arbejdsgiver og personaleleder her. 

I flere konkrete tilfælde har forbundet da også erfaret, at sundhedsmyndighederne har godkendt proceduren for de fundne løsninger, og at medarbejderne i øvrigt ikke har været tvunget til fysisk fremmøde. Det er samtidig meget vigtigt for forbundet, at der på den enkelte arbejdsplads tages nødvendigt hensyn til medarbejdere i særlige risikogrupper. Det gælder ikke mindst i forbindelse med den mulige snarlige gradvise genåbning, som statsministeren slog tonen an til på pressemødet den 14. april 2020.

Forbundet Kultur og Information følger udviklingen tæt og er i kontakt med de relevante myndigheder og organisationer for at følge op på retningslinjer omkring sikkerhed m.v. og for at gøre vores indflydelse gældende i forhold til at sikre klare retningslinjer for genåbningen. For at sikre en forsvarlig gradvis genåbning er det helt afgørende, at retningslinjer for sikkerheden er tydelige og tilgængelige, og at det er klart, hvor man kan hente vejledning. Det er afgørende, at ledere og medarbejdere på institutionerne kender rammerne, og hvor de kan få hjælp til udmøntning af retningslinjerne i forbindelse med genåbningen. Det skal ikke være op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvorvidt konkrete tiltag er sundhedsmæssigt forsvarlige.  Forbundet opfordrer derfor til, at ledelsen lokalt på arbejdspladserne tager dialogen med og inddrager arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten, og det er dem som du i første omgang skal tage kontakt til, hvis du som medarbejder kommer i tvivl. Er der fortsat tvivl eller uenighed efter disse drøftelser, skal du kontakte Forbundet Kultur og Information for yderligere vejledning.

Notatet er udarbejdet den 15.04.2020

Genåbning: Forbundet følger udviklingen i forhold til genåbning af bibliotekerne i både kommuner, regioner og stat.Blandt andet har professionshøjskolernes biblioteker i april måned haft bemanding til at håndtere henvendelser og indscanne materialer til studerende. Disse biblioteker åbnes nu også for fysisk fremmøde for studerende på sundhedsfaglige uddannelser på 7. semester. Erfaringerne fra hvordan denne delvise genåbning håndteres er relevante i forhold til en senere genåbning af bibliotekerne generelt. ”