Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
26. marts 2020

Brug KI’ernes kompetencer rigtigt

KL og Forhandlingsfællesskabet har som følge af Coronavirus udarbejdet en fælleserklæring. Forbundet Kultur og Information har efterfølgende sendt et indspark til KL om medlemmernes kompetencer, og hvordan medlemmerne kan bidrage til den fleksible opgaveløsning i kommunerne.

Af fælleserklæringen fra den 20. marts fremgår det, at der er behov for fleksibilitet, når medarbejdernes opgaver ændres for at varetage kritiske funktioner i kommunerne.

I fælleserklæringen står der blandt andet:

”De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige fra kommune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget kort varsel. Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.”

Det understreges også i erklæringen, at dette "sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.”

Opbakning til den fleksible tilgang

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel bakker op om den fleksible tilgang, men understreger samtidig at det er vigtigt, at der indgås lokale aftaler med respekt for de lokale forhold.

- Desuden skal vores medlemmer naturligvis kun løse de opgaver, der giver mening med netop deres kompetencer. Både for at udnytte ressourcerne bedst muligt, og for at sikre den klogeste opgavevaretagelse med færrest mulige fejl, siger hun. 

Indspark til KL om medlemmernes kompetencer

Som en opfølgning på fælleserklæringen har Forbundet Kultur og Information den 26. marts sendt et indspark til KL, hvor forbundet beskriver medlemmernes kompetencer, og hvordan de kan bidrage til den fleksible opgaveløsning i kommunerne. Eksempelvis peger forbundet på, at medlemmerne kan understøtte myndighedernes kommunikation til borgere, hvor der blandt andet er et stort behov for at dæmme op for misinformation. Desuden peger forbundet på, at der er et særligt behov for at sikre kommunikation til ældre på plejehjem og plejecentre eller syge, der er isolerede på hospitalerne. I indsparket fremhæves også, at der er behov for at sikre digitale kulturtilbud og hjælpe med informationssøgning og eksamensopgaver under krisen.

Læs brevet til KL her.

Alle aftaler vil blive drøftet lokalt, og opstår der spørgsmål, kan du kontakte forbundets konsulenter på mail RaadgivningogForhandling@kulturoginformation.dk. 

Læs nyheden om fælleserklæringen her.

Læs fælleserklæringen her: