Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
13. januar 2020

Bred tilslutning til nystiftet faggruppe

Med BF’s nye faggruppe, Faggruppen for Formidling, er BF blevet et netværk rigere. I Faggruppen vil man dyrke formidlingens vigtige rolle i arbejdet med kultur og information.

I starten af januar blev BF en faggruppe rigere. Faggruppen for Formidling skal danne grundlag for vidensudveksling og opkvalificering af formidling som en kernekompetence. Desuden vil faggruppen være med til at fremhæve og dyrke formidlingens relevans og betydning i medlemmernes arbejdsliv i dag.

BF’s formand Tine Segel, der deltog på den stiftende generalforsamling, glæder sig over den nye faggruppe:

- Det er fantastisk at opleve deltagernes lyst og engagement i forhold til at få sat fokus på formidlingens helt essentielle rolle. Jeg fornemmer, at faggruppen har store ambitioner, og jeg glæder mig til at følge gruppens arbejdet tæt. Stort tillykke til Faggruppen for Formidling, siger hun og takker samtidig hovedbestyrelsesmedlem Sarah Elizabeth Hvidberg for at have taget initiativ til at stifte faggruppen.

Udtryk for et aktuelt behov

Allerede i foråret 2019, italesatte Sarah Elizabeth Hvidberg i en artikel til Perspektiv muligheden og behovet for en faggruppe, der kunne sætte fokus på formidling som en kernekompetence, der kan opkvalificeres. Og et netværk, der kan belyse den værdi, der ligger i at være en stærk formidler. Artiklen affødte mange positive tilkendegivelser, der bekræftede Sarah Elizabeth Hvidberg fornemmelse af et aktuelt behov.

Formidling foregår i mange kontekster. Derfor er håbet, at faggruppen kan danne netværk for folk, der arbejder med forskellige former for formidling.

Litteraturformidlingens rolle

En af de formidlingsopgaver, BF’s medlemmer arbejder med, er litteraturformidling. Derfor havde man valgt at invitere forfatter og tidligere forlagsredaktør ved Gyldendal, Lotte Kirkeby, der fortalte om det litterære økosystem og bibliotekernes rolle som formidlere. Med afsæt i hendes erfaringer fra både forlagsbranchen og livet som forfatter, der turnerer rundt på landets biblioteker, gav hun et stærkt indspark til den vigtige betydning, formidlingen har for, hvilken litteratur, der bliver læst.

Ønsker du at høre nærmere om eller melde dig ind i Faggruppen for Formidling, komme med input til bestyrelsens arbejde, eller har du ideer til arrangementer, er du velkommen til at kontakte fagpolitisk konsulent Jakob Andersen (jaa@bf.dk)