Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
17. april 2020 Af Anette Lerche

Bibliotekarer på arbejde i daginstitutioner og skoler

Flere medlemmer har som følge af Covid19 fået nye arbejdsopgaver i daginstitutioner og skoler. Det er et følge af en fælleserklæring fra arbejdsmarkedets parter, der opfordrer til stor fleksibilitet.

Forbundet Kultur og Information har de sidste dage fået flere henvendelser om, at kommuner beder de ansatte på bibliotekerne om at hjælpe til i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler. Det kan ske ved, at den enkelte medarbejder kan melde sig til en jobbank, og Forbundet Kultur og Information har været i kontakt med flere medlemmer og tillidsrepræsentanter, der beretter om, at bibliotekarer ad frivillighedens vej nu hjælper som lærervikarer i skoler og med eksempelvis rengøring af legetøj i daginstitutioner.

 

Frivillighedens vej

Det er dog eksempler på, at det ikke er alle steder, der kan skaffes nok medarbejdere ad frivillighedens vej, og til spørgsmålet om, hvorvidt man kan pålægges at påtage sig andre opgaver, er det korte svar ja. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at hvis kommuner ønsker at bruge medarbejdere til sådanne andre opgaver, skal det ske indenfor rammerne af den Fælleserklæring som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået: ”Corona-virus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt”. Fælleserklæringen gælder indtil den 31. maj.

Hovedelementerne i fælleserklæringen er:

  • Den enkelte medarbejder inddrages så tidligt som muligt
  • Der skal tages hensyn til ansatte i risikogruppen 
  • Der indgås eventuelt lokale aftaler med tillidsrepræsentant
  • De ansatte skal i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven med videre.
  • Der skal gives den nødvendige oplæring og instruktion
  • Der skal tages hensyn til den ansattes faglighed i forhold til de opgaver, der skal udføres
  • Medarbejderen vil fortsat være omfattet af sin sædvanlige overenskomst
  • Varetagelse af opgaverne skal ske under hensyntagen til medarbejderens sikkerhed og sundhed

Forbundet Kultur og Information opfordrer til, at udlån baseres på frivillighed og i en god dialog med medarbejderne. Der skal tages fornødent hensyn til medarbejdere i risikogruppen, og opgaverne på daginstitutioner og skoler skal udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.Der kan også være behov for afklaring af eventuelle transportomkostninger eller rejsetidshonorering i forbindelse med ændret arbejdssted.Opstår der lokalt problemer eller uklarhed om retningslinjerne, opfordrer forbundet til, at man i første omgang kontakter sin tillidsrepræsentant for at finde en løsning og efterfølgende forbundet, der følger udviklingen på området tæt.

Forbundet har desuden rettet henvendelse til KL med opfordring til at bruge medlemmernes kompetencer i forbindelse med fleksibel opgaveløsning. Se henvendelsen her:

Har du spørgsmål så kontakt Rådgivning og Forhandling.