Gå til sidens indhold
19. december 2019 Af Jakob Andersen

Studerende oplever i øget omfang stress og ensomhed

Regeringen afsætter 25 millioner kroner til projekter, der skal styrke studerendes trivsel. BF's formand Tine Segel påpeger, at bibliotekarer og informationsspecialister en de er en af de stærkeste ressourcer i forhold til at sikre et godt studieliv.

Unge er den mest stressede befolkningsgruppe i Danmark pt. Det er en samfundsudfordring, som desværre har været tiltagende. EVA’s (Danmarks Evalueringsinstitut) rapporter for i år viser blandt andet, at hver femte studerende på de videregående uddannelser ofte oplever stresssymptomer i forbindelse med deres uddannelse – og hver tredje nye studerende føler sig meget stresset. Derfor afsætter regeringen nu 25 millioner kroner til at styrke studerendes trivsel og studieliv på de videregående uddannelser.

De 25 millioner fordeles sådan, at hver uddannelsesinstitution får 300.000 kroner. Den resterende del af bevillingen vil blive fordelt i forhold til antal studenterårsværk. Det er så op til de enkle institutioner at søsætte projekter og tiltag, som skal styrke de studerendes trivsel – og herefter opsamle viden om projekternes effekt. Ambitionen er, at projekterne skal kunne implementeres og udbredes på kryds og tværs institutionerne imellem, når man har gjort sig erfaringer om, hvad der skaber substantielle løft.

Betydning for trivslen på studiet

Hos BF bifalder man, at regeringen sætter de studerendes trivsel på dagsordenen, men man ærgrer sig i samme vending over, at flerårige besparelser har medført, at man på uddannelser har medført besparelser på fag- og forskningsbibliotekerne.
Tine Segel påpeger, at bibliotekarer og informationsspecialister en de er en af de stærkeste ressourcer i forhold til at sikre et godt studieliv.

- Vi kan se, at bibliotekarer og informationsspecialister på de videregående uddannelser er vigtige i forhold til studiemiljø og fastholdelse af studerende. Det handler både om at hjælpe de studerende med grundlæggende studiekompetencer og at tilbyde et neutralt fordybningsrum, som har stor betydning for studielivet på de forskellige uddannelser.

Proaktivt arbejde for det gode studieliv

BF opfordrer til, at medlemmer på de videregående uddannelser forholder sig aktivt til regeringens nye tiltag, og byder ind med konkrete idéer på institutionerne, som kan understøtte de studerendes trivsel.

- Bibliotekarer og informationsspecialister gør allerede rigtig meget for studielivet på uddannelserne, men dette er en oplagt mulighed for at skabe projekter, der i endnu højere grad kan belyse, hvilket løft de skaber med deres tilstedeværelse på uddannelserne. Forhåbentlig kan det være med til at vise andre uddannelser, at informationsspecialister og bibliotekarer, er en del af det proaktive arbejde med at sikre et sundt studieliv.

Læs mere om projektet og puljen her