Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
18. juni 2019

Ny overenskomst for akademikere på DBC

BF har på vegne af Akademikerorganisationerne afsluttet forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsten for akademikere på Dansk BiblioteksCenter (DBC).

Da BF på vegne af Akademikerorganisationerne forhandlede om en ny overenskomst for akademikere på DBC, var processen denne gang noget anderledes end ved tidligere forhandlinger. Det skyldes, at DBC’s ledelse ved forhandlingernes start tilbage i efteråret 2018 ytrede ønske om at indgå en fælles overenskomst for alle ansatte som erstatning for de daværende overenskomster for henholdsvis akademikere, HK og Prosa.

Organisationerne valgte samlet at indgå i drøftelser om en fælles overenskomst – med en aftale om at gå tilbage til genforhandling af de tre overenskomster, hvis det ikke var muligt at nå til enighed om indholdet i en fælles overenskomst. Efter et længere, men konstruktivt forhandlingsforløb lykkedes det i starten af maj at indgå en fællesoverenskomst, som både medarbejdere og organisationer nu har sagt ja til.

Overenskomsten gælder for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Find den nye overenskomst på bf.dk