Gå til sidens indhold
18. november 2019

Hovedbestyrelsen enig om nyt navn til forbundet

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 25. januar 2020 i Odense, hvor et nyt forbundsnavn skal til afstemning.

Til BF's generalforsamling i 2018 lagde bestyrelsen op til, at der skulle arbejdes med et muligt navneskifte i den kommende periode. Det arbejde har ført til et forslag om et nyt forbundsnavn. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen

BF’s hovedbestyrelse har besluttet at indstille, at forbundet skal skifte navn.

Da forbundsnavnet er en del af vedtægterne, skal et navneskifte besluttes på en generalforsamling med 2/3-dels flertal. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 25. januar 2020.

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget »Forbundet Kultur og Information« som nyt forbundsnavn.

- Det er et navn, jeg støtter fuldt ud. Det er professionelt og fungerer godt, sagde HB-medlem Martin Schmidt-Nielsen til bestyrelsesmødet den 13. november, hvor navneforslaget blev vedtaget. Martin Schmidt-Nielsen har været en del af BF’s Navnetænketank, der har diskuteret, hvilke kriterier et nyt navn skal leve op til. Blandt andet at navnet skal »samle« forbundets arbejdsområder og ikke skal indeholde specifikke titler.

 

Fællesskabet styrker

- Vi har nået en vigtig milepæl med indstillingen af et nyt navn. Og vi har gjort et grundigt forarbejde med åben debat i en facebookgruppe, Navnetænketank og fokusinterviews, sagde formand for BF Tine Segel.

- Med »Forbundet Kultur og Information« understreger vi, at vi er det faglige fællesskab for alle, der arbejder med data, information, viden og kultur og skaber en tydelig sammenhæng mellem vores arbejdsområder.

- Bibliotekar er en titel, der har været brugt længe før Bibliotekarforbundet blev etableret, og titlen holder også i fremtiden. Den er ikke afhængig af forbundets navn, ligesom forbundet også i fremtiden vil deltage i debatten omkring den værdi, biblioteker og bibliotekarer skaber for Danmark. Samtidig skal forbundet blive en stærkere stemme i forhold til håndtering af data og information, dataetik, vidensorganisering og mange af de nye områder, vores medlemmer arbejder med, fordi vores medlemmer kan noget unikt i forhold til at bygge bro mellem information og systemer på den ene side og mennesker og brugere på den anden side. Det styrker BF, så vi fortsat kan være en stærk fagforening for vores medlemmer, sagde Tine Segel.

Og forbundets faglige bredde kommer alle medlemmer til gavn, mener Tine Segel.

- Vi ser eksempelvis, at der etableres stærke faglige fællesskaber på tværs af sektorerne omkring arbejdet med data eller formidling. Bredden er også god, fordi den giver bedre tilbud omkring karriereudvikling og hvis et medlem mister sit job på grund af besparelser eller fusioner, er det en klar fordel at have et forbund, der kender bredden i arbejdsmarkedet og tilbyder kurser og miniuddannelser, der kan give nye kompetencer.

 

Medlemsmøder og dialog

I november og december er der medlemsmøder om det nye forbundsnavn og baggrunden for beslutningen. Desuden planlægges et webinar om samme emne.

De første tre medlemsmøder er åben for tilmelding i BF’s kalender,

Se tidligere artikler om navneprocessen her (Du finder de tidligere artikler og debatindlæg om navnet i venstremenuen)