Gå til sidens indhold
11. november 2019 Af Jakob Andersen

Fra Google til grundighed Vol. 2

Bibliotekarforbundet står klar med en ny udgave af Fra Google til grundighed.

Publikation Fra Google til grundighed Vol. 2 skal være med til at belyse værdien i at have en uddannelsesbibliotekar ansat på ungdomsuddannelserne. Uddannelsesbibliotekarer landet rundt varetager et hav af forskellige opgaver, som er med til at løfte skolernes og elevernes resultater på flere niveauer. BF’s formand Tine Segel vurderer, at der er et stort behov for at skabe opmærksomhed om bibliotekstilbuddet på ungdomsuddannelserne.

- Rapporter og analyser viser igen og igen, at det giver gevinst for den enkelte at bruge biblioteket og bibliotekaren. Vi skal stå ved, at det nytter med et bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne. Det giver bedre studieopgaver, er studieforberedende og kan give et pusterum for pressede og ensomme elever.

Blandt flere værdifulde effekter af uddannelsesbibliotekarens arbejde påpeger publikation bl.a., at:

  • Bibliotekarens undervisning i informationssøgning og generelle vejledning i opgaveskrivning og kildekritik ligger ud over det, der tilbydes i det enkelte fag, og løfter bl.a. de store skriftlige opgaver markant.
  • Den umiddelbare og nære adgang til en bibliotekar betyder, at også bogligt svage elever har let ved at opsøge bogsamlingen og at få vejledning. Dermed øges ligheden på uddannelserne.
  • Desuden bidrager bibliotekaren og biblioteket positivt til studiemiljøet, hvilket øger fastholdelsen af eleverne.

Tine Segel mener, at det er nødvendigt, at sektoren har en faglig ambition om at flytte noget for alle elever på landets ungdomsuddannelser.

- Ingen elever skal stå tilbage på perronen, fordi man ikke har adgang til viden og til at udvikle sine informationskompetencer.

Ny økonomi kan skabe muligheder

I forlængelse af finansloven for 2020 droppes omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne, så det næste år er det slut med den årlige 2 % besparelse. Derfor er det BF’s ambition og forhåbning, at den forbedrede økonomi kan give anledning til, at man på uddannelsesinstitutionerne overvejer at ansætte en uddannelsesbibliotekar, som kan være med til at forbedre både det sociale og faglige niveau på skolerne.

BF har derfor sendt den nye publikation, Fra Google til grundighed Vol. 2 ud til alle landets ungdomsuddannelser for at understrege værdien i at ansætte en uddannelsesbibliotekar. Ved at gøre uddannelsesinstitutionerne bevidste om potentialet i uddannelsesbibliotekar, håber vi, at der i den kommende tid vil finde nye ansættelser sted.

Publikationen, Fra Google til grundighed Vol. 2 kan læses her