Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
03. oktober 2019 Af Jakob Andersen

Finanslovsforslaget fjerner 2 % omprioriteringsbidraget på uddannelsesinstitutionerne

Finansloven for 2020 giver grund til både forhåbninger og bekymringer. Besparelserne fortsætter på Det Kgl. Bibliotek, mens omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet fjernes. BF vil derfor i den kommende tid understrege relevansen af uddannelsesbibliotekarer.

Regeringens forslag til Finansloven for 2020 har haft en blandet modtagelse. Blandt andet har der været forvirring omkring, hvorvidt omprioriteringsbidraget på 2 % fortsætter eller ej. Det er desværre stadig en realitet for mange institutioner, bl.a. Det Kgl. Bibliotek, som allerede i 2018 understregede, at konsekvenserne af de fortsatte besparelser ville betyde, at bibliotekets formidlingsaktiviteter, indsamling af den digitale kulturarv med mere ville blive påvirket.
Til gengæld er omprioriteringsbidraget blevet fjernet på uddannelsesområdet, hvilket kan give anledning til forhåbninger om, at uddannelsesinstitutioner igen kan finde økonomi til at prioritere uddannelsesbibliotekarer.
BF vil i den kommende tid udsende en ny udgave af publikationen, ”Fra Google til grundighed”, som skal være med til at sikre, at uddannelsesinstitutionerne er bekendte med værdien og potentialet i at have en uddannelsesbibliotekar tilknyttet uddannelsen, og dermed tænker sig om, inden dette spares væk.

Intet Taxameterløft

Bekymrende er det dog samtidig, at Regeringen med sit forslag til finansloven for næste år ikke ønsker at videreføre det såkaldte taxameterløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Det betyder, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samlet får fjernet cirka 290 millioner kroner, og det ærgrer BF’s formand, Tine Segel

- Det er en bekymrende, at der fortsat budgetteres med besparelser på uddannelsesområdet, fordi vi som samfund er afhængige af, at vores uddannelser har en høj kvalitet. På den positive glæder jeg mig over, at omprioriteringsbidraget er blevet fjernet hos uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt, at vi får italesat de samfundsmæssige opgaver, som uddannelsesbibliotekarer løfter ift. informationssøgning, kildekritik og studieforberedende arbejde. Vi har i en årrække set, at dette område er blevet nedprioriteret, og det er ærgeligt, fordi netop uddannelsesbibliotekarer spiller en vigtig rolle for især de svage elever.