Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
13. maj 2019

BF til møde i Kulturministeriet om fremtidens forskningsbiblioteker

BF var den 10. maj 2019 inviteret til møde i Kulturministeriet for at drøfte den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet. Et rigtig godt møde, siger BF’s stedfortrædende formand Jette Fugl.

Stedfortrædende formand Jette Fugl til møde i Kulturministeriet den 10. maj 2019. I mødet deltog desuden fra venstre mod højre specialkonsulent Malte Eichberg (Kulturministeriet), afdelingschef Steen Kyed (kulturministeriet), formand Camilla Gregersen (DM), vicedirektør Kira Stine Hansen (KU, Det Kgl. Bibliotek) og forbundssektornæstformand Peter Raben (HK Stat). Foto:

Mødet var kommet i stand på baggrund af stedfortrædende formand Jette Fugls brev til kulturministeren, der rejste en række opmærksomhedspunkter i forhold til den fremtidige organisering og prioritering af området. 

Forud for henvendelsen lå et stort stykke arbejde i den baggrundsgruppe af medlemmer på området, som BF har haft nedsat om emnet.

- Det blev et rigtig godt møde, hvor BF bl.a. lagde vægt på, at medarbejderne skal inddrages i processen omkring reorganisering af området, og at det også fremover er afgørende, at man fra statens side har blik for at understøtte det samarbejdende danske biblioteksvæsen, der er med til at styrke vidensniveauaet i Danmark og sikre, at vi har nogle stærke fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker, siger Jette Fugl.

Behov for fokus på fælles kompetenceudvikling

Samtidig fremhævede BF nødvendigheden af, at der ske en hurtig afklaring af forhandling af licenser for alle de mange mindre aktører på området, der ikke selv mulighed for at forhandle licenser, men er afhængige af, at de forhandles centralt.

På mødet blev spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af DEFF-tilskudsmidlerne også drøftet.

Kulturministeriet anerkendte BF’s pointe om, at tilskudsmidlerne i høj grad fortsat skal gå til at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling og ikke kun til fælles it-løsninger m.v.

- Men det blev også klart, at der fortsat er et stykke arbejde at gøre i den forbindelse. – Jeg fik det klare indtryk, at der et stort behov for at blive ved med at fremhæve betydningen af den fælles kompetenceudvikling over for flere af de involverede aktører, bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet, siger Jette Fugl og benytter også lejligheden til at takke den gruppe af medlemmer, der har bidraget med viden og input forud for henvendelsen.