Gå til sidens indhold
15. november 2019 Af Anette Lerche

BF i pressen: Vi har overladt de unge til første hit på Google

BF's formand Tine Segel har den 14. november skrevet et debatindlæg i Politiken om unges informationsvaner.

Tak til Politiken for at rejse problemstillingen om unges informationsvaner. Vi har som samfund svigtet vores børn og unge ved at slippe dem løs på internettet uden vejledning eller støtte, så Google, YouTube og Facebook bliver deres primære indgange til information og viden.

Det er ikke ny viden for bibliotekarer, at de unges søgninger på Google giver helt anderledes svar, end det gør for mange af os andre, fordi algoritmerne skaber filterbobler. Og det er heller ikke ny viden for bibliotekarer, at eleverne for ofte tager det første hit på listen over søgeresultater og bruger det som en pålidelig kilde i deres opgave.

Vi må ikke tage for givet, at fordi Google har gjort det let at søge, så er det også let at finde svar. God og kildekritisk informationssøgning tager tid, og det kræver, at man har fået vejledning i, hvordan man skal gribe søgeprocessen an.

For et land, der satser på uddannelse og viden, er det fattigt, at vi ikke giver vores børn de nødvendige informationskompetencer

Desværre har mange års besparelser på ungdomsuddannelserne betydet, at mange af de uddannelsesbibliotekarer, der netop kunne give eleverne denne vejledning, er blevet sparet væk.

I perioden 2015-18 er der på landsplan blevet fyret 43 uddannelsesbibliotekarer, hvilket med et forsigtigt skøn betyder, at mellem 15 og 25 procent af uddannelsesbibliotekarerne på landsplan er blevet sparet væk.

For eleverne betyder det, at de ikke længere har adgang til faglig vejledning og et betjent bibliotek. Det betyder ringere opgaver, og det betyder, at de svageste elever stilles endnu dårligere.

En dansk undersøgelse fra 2016 peger eksempelvis på, at der er en sammenhæng mellem biblioteksbrug og karaktergennemsnit på de videregående uddannelser, ligesom udenlandske studier viser, at biblioteksbrug kan være med til at fastholde studerende, der ellers var i fare for at droppe ud af studierne.

For et land, der satser på uddannelse og viden, er det fattigt, at vi ikke giver vores børn de nødvendige informationskompetencer, der gør dem i stand til at begå sig i en verden med stigende mængder af information – og misinformation.