Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
12. august 2019 Af Anette Lerche

BF i medierne: Vi skal værne om biblioteket som et alsidigt tilbud

Det er bibliotekets styrke, at man ikke behøver et kvartalsabonnement for at have adgang til en bred og betjent samling af tilbud, men at alle uanset baggrund kan komme på biblioteket og låne en bog, læse en avis eller høre et foredag. Sådan skrev BF's formand Tine Segel i et debatindlæg den 8. august i en række sjællandske medier.

Vi skal værne om bibliotekerne som et alsidigt tilbud, understreger Tine Segel i et debatindlæg den 8. august.

Under overskriften ”Problematisk at udlån af bøger styrtdykker? Kommuner og biblioteker er uenige” bragte DR Sjælland den 2. august 2019 en historie om, at udlånstallene på landets folkebiblioteker er faldet betragteligt de sidste ti år.

At danskernes læsevaner er under forandring er for længst slået fast, og det er især bekymrende, at læselysten blandt børn er faldende. Debatten om udlånstal er vigtig, for den afspejler på den måde en bekymrende tendens. Men et ensidigt fokus på bibliotekernes udlånstal er at forsimple folkebibliotekernes formål. Det er nemlig ikke at udlåne bøger, men at fremme viden og danne rammen for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere. Et formål, der bliver løst gennem mange forskellige opgaver og funktioner og ikke alene gennem udlån af fysiske bøger. Det er i øvrigt et formål, bibliotekerne har succes med at løfte, da bibliotekernes samlede besøgstal faktisk er steget i samme periode, som det fysiske udlån er faldet.

I artiklen udtaler formand for kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Leon Sebbelin (R), at det ikke er hans indtryk, at man lokalt vil sætte flere penge af til folkebibliotekerne fremover, og at de faldende udlånstal skal give anledning til, at man lokalt drøfter, hvilket bibliotek man gerne vil have i fremtiden. 

Mit håb er, at man i disse drøftelser holder fast i bredden i bibliotekernes tilbud. En bredde, som de kommercielle tjenester ikke har til formål at - og aldrig vil kunne - leve op til, da de har et langt snævrere sigte end folkebibliotekerne. Dels er de kun for dem med økonomisk overskud, dels udbyder de kun de titler, som er populære.

Det er netop bibliotekets styrke, at man ikke behøver at have et kvartalsabonnement for at have adgang til en bred og betjent samling på biblioteket, men at alle uanset baggrund kan komme på biblioteket og låne en bog, læse en avis, høre et foredrag eller noget helt fjerde. Folkebiblioteket tilbyder på den måde et åndeligt helle og et fysisk og nærværende mødested i lokalsamfundet, hvor alle borgere kan møde fagligt personale, der inspirerer. Et mødested, som der mange steder – især i yderområderne – er blevet mange færre af de seneste år.

Jeg vil opfordre de sjællandske kommunalpolitikere til at vedtage ambitiøse bibliotekspolitikker til gavn for borgerne. Så læselyst, dannelse og kulturel aktivitet prioriteres lokalt og er med til at gøre regionen til et attraktivt sted at bosætte sig.

Debatindlægget blev den 8. august blandt andet bragt i Dagbladet Køge, Dagbladet Ringsted, Dagbladet Roskilde, Nordvestnyt og Frederiksborg Amts Avis.