Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
12. februar 2016

Trepartsforhandlinger med fokus på integration

Op til trepartsforhandlingerne, som starter i denne uge, har Bibliotekarforbundet gjort opmærksom på vigtigheden af, at kommunerne husker bredden i integrationsindsatsen og lader bibliotekerne spille en vigtig rolle.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen indleder torsdag den 11. februar forhandlinger med arbejdsmarkedets parter. I første omgang med henblik på at finde en løsning på, hvordan flygtninge bedst og hurtigst får job og integreres i det danske samfund.

Husk bibliotekerne
Akademikerne (AC) repræsenterer Bibliotekarforbundet ved forhandlingerne. Bibliotekarforbundet har over for Akademikerne gjort opmærksom på, at der findes mange kommunale veje til god integration. Eksempelvis spiller biblioteker og bibliotekarer en vigtig rolle i forhold til både sproglig og kulturel integration, som er en forudsætning for, at flygtningene kan klare sig på det danske arbejdsmarked og blive selvforsørgende.

På mange biblioteker landet over har bibliotekarer allerede fokus på opgaven med at byde flygtninge velkommen og tilbyde dem et trygt og inspirerende sted at komme, hvor de kan skabe netværk og blive klogere på, hvordan det danske samfund fungerer. Men det er vigtigt med et kommunalpolitisk fokus på, hvordan bibliotekerne bedst inddrages i de lokale tilbud til flygtningene.

Ti bud på hurtigere integration
Akademikerne har udarbejdet en model for integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet samt 10 forslag til, hvordan det kan foregå hurtigere og med større succes end i dag.

Blandt andet ønsker Akademikerne en hurtigere screening af flygtningens kompetencer og uddannelsesniveau, en tidlig kontakt til Akademikerkampagnen og udarbejdelse af en integrationsplan, der kan styrke den enkelte flygtnings arbejdsmarkedsparathed, for eksempel gennem netværk og mentorordninger.

Forhandlingen på torsdag er blot den første i en række af forhandlinger mellem arbejdsgiverne, fagbevægelsen og regeringen i løbet af foråret.