Gå til sidens indhold
27. april 2016

Bibliotekarer kan styrke gymnasiet

Formand for Bibliotekarforbundet Tine Jørgensen skriver i dagens Information om, hvordan bibliotekarer kan bidrage til at indfri nogle af de mål, der indgår af regeringens forslag til gymnasiereformen.

Regeringens udspil til en gymnasiereform opstiller en række mål for elevernes trivsel og digitale kompetencer – mål, som bibliotekarerne kan indfri. Undersøgelser viser nemlig, at vejledning på biblioteket har betydning for både de studerendes karakterer og frafaldsprocenten på universitetet. Hvis gymnasierne bruger bibliotekarerne rigtigt, så vil det få samme effekt.

Roskilde Universitetsbibliotek har faktisk netop lavet Danmarks første effekt-undersøgelse af bibliotekets betydning for de studerendes karakterer. Resultatet er klart: Studerende, der bruger biblioteket, får markant højere karakterer. 

I en tid, hvor ressourcerne er knappe, og man diskuterer nye mål for elevernes læring, bør sådanne undersøgelser få politikere og ungdomsuddannelserne til at overveje, hvordan de kan udnytte bibliotekarernes viden og kompetencer bedre. Hvis man for eksempel vil styrke elevernes digitale dannelse, så er et tæt samarbejde mellem undervisere og bibliotekarer oplagt.

Af Tine Jørgensen, formand for Bibliotekarforbundet

Bragt i Information den 20. april 2016