Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
25. januar 2016

BF-formand til dialogmøde hos undervisningsministeren

Bibliotekarernes formand, Tine Jørgensen, fremhævede under sit besøg hos undervisningsministeren vigtigheden af at lade bibliotekarer understøtte undervisning, læring og lystlæsning.

Det blev til en fin drøftelse mellem undervisningsminister Ellen Trane Nørby og BF’s formand, Tine Jørgensen, i ministerkontoret på Frederiksholms Kanal fredag den 22. januar. Anledningen var Ellen Trane Nørbys udtalelser om vigtigheden af digital dannelse blandt børn og unge i en avisartikel i Berlingske i sommer, som Tine Jørgensen havde bedt om mulighed for at tale med ministeren om.

Tine Jørgensens vigtigste budskab til ministeren var, at der vil være store gevinster ved at bruge bibliotekarernes akademiske kompetencer til at understøtte undervisningen, sprogindlæring, læselyst og arbejdet med informationskompetencer i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Politisk fokus

Der mangler stadig en klar og tydelig holdning til informationskompetencer fra politikerne. Tine Jørgensen fortalte undervisningsministeren om den undersøgelse, som BF i 2014 lavede blandt alle landets bibliotekschefer, der viste hvilke barrierer, der er for at etablere gode samarbejder mellem folkebiblioteker og folkeskole i kommunerne. Især kommunikation, ressourcer og politisk opmærksomhed kan spænde ben for samarbejdet.

”Der er brug for politisk fokus i forhold til børn og unges informationskompetencer. De skal integreres bedre i undervisningen, og der vil være en stor gevinst ved at bruge bibliotekarernes kompetencer i den sammenhæng. At begå sig i den digitale virkelighed og kunne finde, anvende og kritisk tage stilling til kilder og medier er allerede i dag en væsentlig del af det at være et almendannet menneske. Derfor skal der sættes endnu mere fokus på det,” sagde Tine Jørgensen.

Undervisningsministeren var enig, men mente, at en stor del af ansvaret for, at det sker, ligger hos kommunerne og de lokale aktører.

Bibliotekstilbud af høj kvalitet

Tine Jørgensen understregede, at bibliotekssektoren de seneste år har set potentialet i et tæt samarbejde med skolerne og udviklet en stribe tilbud af rigtig høj kvalitet, som skolerne har taget til sig.

Hun nævnte blandt andet ”Pop Up Eksperimentariet” som Vesthimmerlands Biblioteker står bag i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi, Via University College, Toppedalskolen og Hornum Skole.

Tine Jørgensen fremhævede dog det problematiske i, at mange af de projekter og samarbejder, som sættes i gang, forbliver projekter. 

”Det er nødvendigt at udvikle samarbejder, som kan blive en del af den daglige drift i bibliotekerne og en fast del af hverdagen i folkeskolen,” sagde hun. 

Læs mere om Bibliotekarforbundets arbejde med at sætte bibliotekarers kompetencer i spil i forhold til informationskompetencer og digital dannelse i disse to publikationer:

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole

Fra Google til grundighed