Gå til sidens indhold

Navneproces

BF’s hovedbestyrelse har i februar 2019 besluttet at igangsætte en proces for en ændring af forbundsnavnet. Dette sker i forlængelse af arbejdet med BF's udviklingsprojekt.

Visuel præsentation af bestyrelsens navneforslag Forbundet Kultur og Information.

BF’s hovedbestyrelse har den 13. november besluttet at indstille, at forbundet skal skifte navn til Forbundet Kultur og Information. Læs formand Tine Segels leder om navneforslaget i Perspektiv: 

Da forbundsnavnet er en del af vedtægterne, skal et navneskifte besluttes på en generalforsamling med 2/3-dels flertal. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 25. januar 2020. 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget »Forbundet Kultur og Information« som nyt forbundsnavn. Se hele nyheden om beslutningen her. 

Baggrunden for beslutningen

Beslutningen kommer i forlængelse af en proces, hvor man har vurderet, at der er et behov for at efterse, om det nuværende navn reelt afspejler forbundets nuværende og kommende medlemmer og den udvikling, uddannelsen og faget har gennemgået. En udvikling, som betyder, at det ikke længere kun er titel eller uddannelse, men også arbejdsopgaver og værdier, der udgør forbundets kerne.

En navneændring har til formål at sikre en bredere faglig appel blandt de områder, BF kan optage medlemmer fra, og at afspejle de medlemmer, forbundet ønsker at fastholde og rekruttere.

Et nyt navn skal favne mangfoldigheden blandt medlemmernes arbejdsområder og stillingsbetegnelser og fremhæve faglige fællesnævnere på tværs af arbejdsområder og stillingsbetegnelser.

BF's udviklingsprojekt

BF står i de kommende år overfor en række udfordringer, der kalder på nogle strategiske valg. En af udfordringerne består i, at den potentielle medlemsskare forandres - som følge af ændringer i uddannelserne, på bibliotekerne og på det private arbejdsmarked. Det er derfor ikke på forhånd givet, hvilken uddannelse og hvilke job, BF's medlemmer og potentielle medlemmer besidder i fremtiden.

Derfor besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i juni 2017 at igangsætte et udviklingsprojekt, der dels skal afklare udfordringerne og dels udstikke mulige retninger for organisationen. Udviklingsprojektets indhold vil danne udgangspunkt for nogle af de politiske drøftelser på BF's generalforsamling i 2018, og hovedbestyrelsen vil efterfølgende arbejde videre med resultaterne herfra.

Hovedbestyrelsen har i udviklingsprojektet blandt andet forholdt sig til forskellige scenarier for den samfundsmæssige og organisationsmæssige udvikling, og BF har fået udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, der siger noget om, hvordan arbejdsmarkedet har udviklet sig, og hvordan det vil udvikle sig fremadrettet. 

Ultimativt skal udviklingsprojektet besvare spørgsmålet: Hvem skal BF organisere om 5-10 år? Og herunder

  • Hvilken organisation skal BF være for at kunne organisere disse medlemmer, og hvordan bliver BF sådan en organisation?
  • Hvad er vilkårene for små organisationer som BF i fremtiden, og hvad skal være kernen i BF's arbejde?

Vedtægtsændringer

På BF's generalforsamling i 2018 blev en række vedtægtsændringer besluttet. Blandt andet en udvidelse af BF's formålsparagraf og en ændring af beskrivelsen af BF's organiseringsområde. Se BF's vedtægter her