Gå til sidens indhold

Voxpop med HB-medlemmer

Den 30. november godkendte hovedbestyrelsen i Forbundet Kultur og Information fusionsaftalen med DM. Lige efter godkendelsen stillede nogle af HB-medlemmerne op til en voxpop.

Martin Schmidt-Nielsen 

Hvorfor har du godkendt fusionsaftalen?

- Fusionen er en forudsætning for vores faglige fællesskabs videreførelse. Forbundet har forhandlet en aftale, som i høj grad tilgodeser os. Derfor siger jeg ja.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at sikre indflydelsesrige tillidsposter i en overgangsperiode. Det giver os mulighed for at påvirke vores nye organisation og sikre, at KI’s værdier bliver en del af vores medlemmers fundament i DM.

Hvad er hovedbestyrelsens vigtigste opgave frem til generalforsamlingen?

- Jeg ser et stort behov for at oplyse medlemmerne om baggrunden for hovedbestyrelsens forslag om fusion. Det er vigtigt at belyse årsagerne til og konsekvenser af, at KI ikke kan overleve som selvstændigt forbund. Medlemmerne skal træffe beslutning på et oplyst grundlag, og derfor vil jeg være aktiv ved informationsmøder, ved online tilstedeværelse og så videre.

 

 

  

Jacob Holm Krogsøe 

Hvorfor har du godkendt fusionsaftalen?

- Det er vores eneste mulighed, og vi har opnået et bedre forhandlingsresultat, end jeg havde turdet håbe på. Ventede vi ti år, ville vi ikke kunne få samme aftale, så selvom det er vemodigt, er det et spørgsmål om timing.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

- Det er ikke én ting, men et sammensurium. Frygten var scenariet, hvor KI kom ind i DM og blev sat bagerst i butikken. I stedet oplever jeg, at DM vil bruge vores kompetencer. Der er blevet lyttet til os, og aftalen har sikret os en stemme, så vi kan yde en stærk interessevaretagelse – sammen med de andre stemmer i DM. Det er vigtigt, så vi bliver et »os« frem for et »dem«.

Hvad er hovedbestyrelsens vigtigste opgave frem til generalforsamlingen?

- At tale med de medlemmer, der er bekymrede, for de findes. Hvis vi fusionerer, så er vi DM, og det er vigtigt, at medlemmerne kan se sig selv i det, og at vi får skabt en god fortælling om den nye fagforening, men at vi samtidig er realistiske om, at det her ikke bliver det nye KI. Det handler om at tale til både følelser og fornuft, for vi har alle en masse følelser knyttet til KI, men fornuften siger, at det er det rette tidspunkt nu, og det er vigtigt at lytte til, så vi kan skabe rum til at få nye følelser ind i den fælles fagforening.  

 

 

Nikoline Dohm Lauridsen 

Hvad føler du nu, hvor hovedbestyrelsen har godkendt fusionsaftalen?

- Jeg har en god mavefornemmelse og er glad for den opbakning, der var fra hele bestyrelsen til fusionsaftalen. Nu kan vi tage det næste skridt og involvere medlemmerne i den videre proces.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

- Jeg er særligt glad for, at vi har fået en stærk politisk repræsentation i sektor og søjle, så vi kan blive ved med at varetage medlemmernes interesser og kan fortsætte de seneste års hårde arbejde med politisk interessevaretagelse. Aftalen gør det muligt at blive ved med at synliggøre de nuværende KI’eres kompetencer og koble dem sammen med DM’s fagligheder. Så jeg er glad for, at det er landet så godt.

Hvad bliver din opgave frem til generalforsamlingen?

- At svare på de spørgsmål, der måtte være rundt omkring blandt medlemmerne. Derfor håber jeg, folk hiver fat i mig på den ene eller anden måde – uanset om det er, fordi de er glade for noget, eller der er noget, de gerne vil have, vi tænker over fremadrettet. Jeg vil gerne tale med så mange medlemmer som muligt og sikre, at vi får det bedst mulige fremmøde på generalforsamlingen.

 

 

Lisbeth Carlsen 

Hvorfor har du godkendt fusionsaftalen?

Fordi aftalen sikrer os indflydelse i DM, og fordi medlemmerne får rig mulighed for at dyrke deres faglighed på kryds og tværs. Og fordi vi får økonomisk sikkerhed de første år, hvor der er afsat midler til at udvikle både søjle og sektor i vores favør.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

Det vigtigste er den politiske indflydelse og bestyrelsesposter i både søjle, sektor og i DM’s hovedbestyrelse. Mange har været bekymrede for, om vi bliver spredt for alle vinde – men det gør vi ikke, og på mange arbejdspladser vil vi endda få et stærkere sammenhold, fordi KI’ere og DM’ere bliver en del af samme klub. Når vi ikke længere har en stærk faglig uddannelse, er det her en god måde at samle os i et nyt fagligt fællesskab.

Hvad er hovedbestyrelsens vigtigste opgave frem til generalforsamlingen?

At informere så meget som muligt om indholdet af aftalen, så medlemmerne ved, hvad de stemmer om. Og så skal vi arbejde videre med de politiske dagsordener, som vi bringer ind i DM via vores bestyrelsesposter i udvalg, sektor med videre.

 

Marie Cecilie Lensch  

Hvorfor har du godkendt fusionsaftalen?

- Fordi det giver mening for medlemmerne. KI kan ikke leve videre, som det er nu. DM er det bedste match og kan give os en større stemme i samfundet, og i DM får vi en masse fagfæller. Det gælder også de studerende, der vil få et større bagland og dermed en større politisk stemme både i deres studieliv og i samfundet.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

- Det er klart indflydelsen. At have nøgleposter, der i en overgangsperiode er med til at sikre, at der i DM er en tydelig og klar stemme om de værdier, vi har vurderet, vi ikke kan undvære, såsom faglig interessevaretagelse.

Hvad er hovedbestyrelsens vigtigste opgave frem til generalforsamlingen?

- Det er vigtigt, at vi får kommunikeret, at bag denne aftale ligger et stort arbejde. For det er en betydelig beslutning. Og medlemmer skal vide, at selvom de er enige, skal de komme til generalforsamlingen og stille de spørgsmål og fremføre de pointer, de mener, skal høres. I sidste ende er det jo medlemmerne, der skal stemme ja til fusionen.

 

Sarah Elizabeth Hvidberg 

Hvorfor har du godkendt fusionsaftalen?

- Jeg tror, mine fagfællers interesser bliver bedre varetaget i noget robust og større. Vi er blevet for små, og på sigt risikerer vi at blive for fattige. Den nedgang har været i gang længe, og den er svær at vende, når vores uddannelser næsten alle er lukket, og rekrutteringsgrundlaget dermed mindsket. Men det er hverken en nem eller sjov beslutning.

Hvad er det vigtigste, KI har fået igennem i aftalen?

- Det er svært at nævne én ting. Men det er positivt at høre, at DM faktisk mangler os – vi passer ind dér, hvor de ønsker at udvide. Og fordi vi har fået poster i sektor og søjle, kan vi være med til at forme noget nyt frem for at komme ind i en eksisterende konstruktion. Det er vigtigt. Og så er det positivt, at vi kan beholde vores pensionsaftale i PFA.

Hvad er hovedbestyrelsens vigtigste opgave frem til generalforsamlingen?

- Vi skal have medlemmernes opmærksomhed, så vi bliver mange om beslutningen. Og så skal vi i hovedbestyrelsen i arbejdstøjet i forhold til meget klart at definere søjlens fokusområde, så det er nemt at forstå for alle.