Gå til sidens indhold

Mail til alle medlemmer

Nedenstående mailtekst er sendt til alle forbundets medlemmer den 14. september. Modtog du ikke mailen kan den enten være røget i et spamfilter. Eller måske har vi ikke din nyeste mailadresse. Den kan du opdatere her.

"Kære medlem

Vi skriver til dig for at oplyse dig om, at KI i dag informerer alle medlemmer om, at hovedbestyrelsen har truffet en vigtig principbeslutning om KI’s fremtid.

KI’s generalforsamling bad i 2021 hovedbestyrelsen om at se på, hvordan man bedst sikrer KI’ernes faglige interesser på sigt i en tid, hvor det samlede medlemstal er udfordret, blandt andet af vanskeligheder ved at rekruttere nye medlemmer grundet ændringer i uddannelsesområdet. 

Det har hovedbestyrelsen og KI’s sekretariat arbejdet med i form af en grundig analysefase og har desuden været i en indledende dialog med DM om en mulig fusion mellem de to forbund. Ud fra de indledende forhandlinger vurderer KI’s hovedbestyrelse, at ønskerne fra KI’s generalforsamling kan indfries i en fusion med DM.

KI og DM har i forvejen et tæt administrativt samarbejde og har medlemsgrupper, der deler arbejdspladser og arbejdsopgaver. Derfor ser begge forbunds hovedbestyrelser gode perspektiver i at fusionere, og begge forbunds hovedbestyrelser har i slutningen af august truffet principbeslutning om, at man vil forberede en fusion. Helt konkret betyder det, at KI og DM nu forhandler om en fusionsaftale.

Hvis KI og DM bliver enige om en fusionsaftale, vil KI’s hovedbestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende urafstemning, hvor alle stemmeberettigede medlemmer skal træffe beslutning om fusionsaftalen mellem KI og DM og dermed KI’s opløsning som selvstændigt forbund.

Det forventes, at denne proces samlet vil tage minimum et år. I denne proces vil KI sikre en god dialog med medlemmerne og løbende sikre, at relevant information er tilgængelig på hjemmesiden og i nyhedsbreve. 

 

Hvad betyder det for mig som medlem?

Du vil løbende blive informeret om, hvad en eventuel fusion mellem KI og DM vil betyde for dig, og du kan allerede nu få besvaret flere spørgsmål på vores hjemmeside (LINK).

KI vil helt frem til en eventuel fusion fortsat agere som en selvstændig organisation og levere en god service og medlemstilbud, og vi arbejder for at sikre vores medlemmers faglige og ansættelsesmæssige interesser også efter fusionen. Vi vil desuden understrege, at KI har en god dialog med DM om, hvordan vores fælles organisation efter fusionen sammen skal løfte og udvikle den faglige interessevaretagelse inden for både kultur- og informationsvidenskabsområdet samt have stærke rådgivningstilbud, understøtte vores tillidsvalgtes funktioner og tilbyde relevante arrangementer, netværk og fagkommunikation.

KI vil senere i år invitere til medlemsmøder for at sikre, at medlemmerne høres i processen og har mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil desuden blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, der forventes at blive afholdt i 2023. Her skal generalforsamlingen tage stilling til en eventuel fusion og opløsningen af KI som selvstændigt forbund. Beslutningen sendes desuden til urafstemning blandt alle forbundets stemmeberettigede medlemmer i overensstemmelse med forbundets vedtægter.

Venlig hilsen

Forbundet Kultur og Information"