Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ansæt en bibliotekar

Bibliotekarers kompetencer understøtter læring på alle planer. Uddannelsesbibliotekets kerneopgave er at fremme og understøtte almen dannelse og digital dannelse. Bibliotekaren, som bør være en integreret del af uddannelsesinstitutionernes hverdag, støtter op om væsentlige aktiviteter som lektielæsning, gruppearbejde, opgaveskrivning, eksamenslæsning, lystlæsning og undervisernes forberedelse.

Er du rektor eller uddannelsesleder på en ungdomsuddannelse, og er du interesseret i at ansætte en bibliotekar? Så læs mere om ansættelsesmodeller og lønforhold nedenfor.

Ansættelsesmodeller
Da uddannelsesinstitutioner kan være forskellige, og bibliotekerne og biblioteksfunktioner også vil være forskellige, præsenteres en række modeller for ansættelses- og lønforhold.

Bibliotekarer er omfattet af den gældende overenskomst for akademikere og indplaceres på den fællesakademiske lønskala.

  •     Bibliotekarer indplaceres på trin 1,2,4,4,5,7, hvor trin 4 er to-årigt.
  •     Kandidater, herunder cand.scient.bibl.'ere, indplaceres på trin 4,4,5,6,8, hvor trin 4 er to-årigt.
  •     Udover basislønnen skal der forhandles tillæg bl.a. for ansvar med udvikling og drift af biblioteksfunktionen.

Ansættelse direkte på uddannelsesinstitutionen
Ved ansættelse direkte under institutionen knyttes bibliotekaren direkte til institutionen, hvilket giver bedre mulighed for integration i skolens daglige liv m.m. Dette er en forudsætning for, at bibliotekaren ikke blot ”passer på bøgerne”, men også mere naturligt kan indgå i skolens studiemiljø og være sparringspartner for undervisere og elever ved opbygning af informationskompetencer og ved vejledning i forbindelse med projekter og større opgaver.

Ansættelse i samarbejde med anden uddannelsesinstitution
Det er muligt at gå sammen med en anden uddannelsesinstitution og ansætte en bibliotekar på f.eks. halv tid hvert sted. Da der er tale om en direkte ansættelse, vil løn- og ansættelsesforholdene være det samme som ovenfor, blot skal det aftales, hvordan bibliotekaren skal fordele sin arbejdstid på de to uddannelsesinstitutioner. Der vil samtidig være andre praktiske forhold som f.eks. planlægning af ferie og feriefridage, som skal være aftalt.

Betjeningsoverenskomst med andet bibliotek
Det er også muligt at indgå en betjeningsoverenskomst med en anden institution eller bibliotek. Det kan enten væren en anden uddannelsesinstitution eller det lokale folkebibliotek.
I denne model ” lejer” uddannelsesinstitutionen en bibliotekar enten på fuld tid eller i et antal timer pr. uge.  Bibliotekaren er i denne model ansat på f.eks. et folkebibliotek. Der skal i den forbindelse indgås en betjeningsoverenskomst, som regulerer antal timer og pris samt opsigelsesbestemmelser.  Når bibliotekaren f.eks. har timer både på uddannelsesinstitutionen og på folkebiblioteket, styrkes samarbejdet mellem uddannelsen og det lokale folkebibliotek.

Kontakt gerne Forbundet Kultur og Information på telefon 3888 2233, hvis du har spørgsmål.