Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold

Invester i uddannelsesbibliotekarer

Det betaler sig at investere i bibliotekarer på de danske ungdomsuddannelser, for det giver plus på kontoen både når det kommer til læringsmiljøet, karakterniveauet, elevernes faglige kompetencer og deres digitale dannelse.

Prioriteringen af biblioteksressourcer og vejledning er vidt forskellig uddannelsesinstitutionerne imellem. En undersøgelse foretaget af en arbejdsgruppe i forbundet viser, at der på mere end 25 procent af de danske ungdomsuddannelser i dag hverken findes uddannelsesbibliotek eller - bibliotekar. Eleverne på disse uddannelser mangler derfor et vigtigt afsæt for at udvikle informationskompetencer på et højt niveau, og underviserne mangler en vigtig sparringspartner og drivkraft i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Forbundet har i forbindelse med Læringsfestivalen 2019 samlet fire cases

I forbundets publikation Fra Google til grundighed Vol 2 fortæller en række ledere og rektorer på danske gymnasier og erhvervsuddannelser om deres oplevelser med at sætte bibliotekarernes kompetencer bedre i spil, og en bibliotekar fortæller om den effekt hendes arbejde har i forhold til elevernes faglighed.