Gå til sidens indhold

Stil op til hovedbestyrelsen

Hvis du har noget på hjerte, brænder for at udvikle dit fag og kan sige ja til hovedparten af nedenstående, så skal du overveje at stille op til hovedbestyrelsesvalget i 2021.

Forbundet Kultur og Information er inde i en markant faglig, politisk og organisatorisk udvikling. De kommende år vil derfor give medlemmer af hovedbestyrelsen mulighed for at indgå i et engageret og alsidigt arbejde med at drive og udvikle forbundet.

Forbundet vil på generalforsamlingen den 30. oktober 2021 opstille en række nye strategiske målsætninger for de kommende tre års arbejde under overskrifterne:

• Faglighed: En vej til indflydelse
• Trivsel og udvikling i arbejdslivet
• Brobyggere og faglige fællesskaber

Forbundet har brug for dig, der er ambitiøs på fagets vegne, har strategisk udsyn og lyst til at stå i spidsen for at skabe resultater for medlemmerne.

Valgperioden er tre år med mulighed for at opnå genvalg.


Vores forventninger:

• Vi forventer, at du har faglig indsigt, at du har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og er nysgerrig på dine fagfællers arbejde i forskellige sektorer.
• Vi forestiller os, at du er fagpolitisk interesseret og ønsker at tage medansvar for at drive forbundets udvikling, blandt andet ved at medvirke til at profilere forbundet blandt dine medlemskolleger og andre interessenter.

Vi forestiller os, at du som person:

• Har lyst og vilje til at fastholde og realisere dine og forbundets målsætninger
• Har lyst til at bidrage til beslutninger og tage medansvar
• Er dialogisk og lyttende
• Er engageret og saglig
• Er respektfuld og professionel i omgangen med eksterne interessenter, bestyrelseskolleger og forbundets medarbejdere.

Hverdagen som bestyrelsesmedlem

• At sidde i hovedbestyrelsen i Forbundet Kultur og Information indebærer deltagelse i cirka 10 årlige hovedbestyrelsesmøder, hertil kommer eventuelle ekstraordinære møder. Du skal også deltage i møder i vores TR-kollegier og øvrige faglige aktiviteter, der involverer forbundets valgte politikere.

• Du skal kunne prioritere tid til forberedelse og til deltagelse i seminarer og andre udviklingsaktiviteter.

• Som medlem af forbundets hovedbestyrelse er der mulighed for at blive frikøbt fra din arbejdsplads i de timer, der medgår til hovedbestyrelsesarbejdet.

Det får du:

• Som medlem af hovedbestyrelsen tilbyder vi målrettet udvikling af dine kompetencer.

• Som medlem af hovedbestyrelsen vil du udvikle dig som beslutningstager på strategisk niveau og som ambassadør og interessevaretager for dit fag og din faglighed.

• Du får kendskab til drift og udvikling af en faglig organisation og lærer at indgå i samarbejde og relationer med andre beslutningstagere på højt niveau i og uden for forbundet.

• Efter tre år i forbundets bestyrelse har du mulighed for at kunne varetage andre bestyrelsesposter på højt niveau. Du har også mulighed for at genopstille til en ny treårig valgperiode.

Hvis du har spørgsmål til kandidatprofilen og de opgaver, der ligger i arbejdet, kan du kontakte et medlem af forbundets nuværende hovedbestyrelse, der gerne vil dele deres viden og erfaring med dig.

Jeg havde ikke selv troet, at jeg skulle med i en hovedbestyrelse, men tog chancen, og det har været så fedt. Det har både givet mig nye kompetencer som for eksempel argumentation, mødeledelse og et meget større netværk, som både jeg og min arbejdsplads nyder godt af. Så har du spørgsmål, så skriv eller ring til mig.
Daniel Ackey, næstformand
Min personlige motivation for at stille op for tre år siden var, at jeg savnede vores faggruppe i den offentlige debat. Samtidig så jeg en udvikling på blandt andet det kommunale område, som stred imod de ønsker, jeg har for faget og bibliotekssektoren. Det var altså det udadrettede arbejde med interessevaretagelse, der mest havde min interesse. Undervejs er jeg blevet mere interesseret og vidende om også det medlemsrettede arbejde som for eksempel bedre arbejdsvilkår, ny jobskabelse, bedre muligheder for efteruddannelse og så videre. Jeg har lært en hel masse på de tre år og kan kun anbefale andre med politisk engagement at stille op.
Sarah Hvidberg, bestyrelsesmedlem

Sådan stiller du op

Hvis du har spørgsmål til kandidatprofilen og de opgaver, der ligger i arbejdet, vil vi opfordre dig til at kontakte et medlem af forbundets nuværende hovedbestyrelse, der gerne vil dele deres viden og erfaring med dig. Har du specifikt spørgsmål til at stille op som studentermedlem, kan du skrive til dhm@kulturoginformation.dk

Du meddeler dit kandidatur ved at sende en mail til kontakt@kulturoginformation.dk. Husk at skrive hb-kandidat i emnefeltet. Du modtager en besked fra forbundet om, at dit kandidatur er registreret og du vil efterfølgende også få tilsendt nærmere information.