Gå til sidens indhold

Løndumping på bibliotekerne

Debatindlæg bragt i Politiken den 9. april 2021. Indlægget er skrevet af Anders Didriksen og Lena Kristin Berard Høyer, hhv formand i Privatgruppen og medlem af BØFA's bestyrelse.

Tak til Politiken for at sætte fokus på urimelige løn- og arbejdsvilkår blandt Nemlig.com’s ansatte. Vi må aldrig tage de løn- og arbejdsvilkår, vi har opnået i Danmark for givet. For også kommunale arbejdsgivere er parate til at give køb på lønforhold og kvalifikationer.

Når Københavns Kommunes Biblioteker opslår en stilling som ”børnevært”, en stilling, der til forveksling ligner en akademisk uddannet børnebibliotekars, minder det eksempelvis meget om løndumping. For der er tale om en børnebibliotekarstilling, der slås op som en HK-stilling, bare ikke til den løn en faguddannet bibliotekar er kvalificeret til. Samtidig er indførelsen af børneværter i stedet for faguddannede bibliotekarer en dyb illoyalitet mod de fag, der er det bærende fundament i Københavns Kommunes Biblioteker, nemlig bibliotekaren og de andre akademiske discipliner, der beriger folkebiblioteket. Og ikke mindst er det et svigt af børnebibliotekets loyale brugere – børnene og deres forældre – der fortjener det bedst mulige tilbud, fordi litteraturen er så vigtig for børns udvikling.

Vi risikerer en udvanding af de kvalifikationer og kompetencer, der er bærende i børnebiblioteket, når man målrettet går efter at ansatte værter i stedte for formildere, fordi der skal spares penge, eller fordi man har en ledelse, der ikke synes at have forstået, hvad bibliotekets kerneværdi er. Et sted hvor formidling er i højsæde, og ikke bare en eksperimentel legestue.

Mange børnebibliotekarer har brugt årevis på at opbygge viden og kompetencer i børnelitteraturen og dens mange formidlingsfacetter, og her mener Københavns Hovedbibliotek, at de kan ansætte kontoruddannede og oplære dem i samme viden på et par uger?

Børnebiblioteket er et fantastisk sted og har fortjent enhver ressource, det får tilføjet.

Børnebiblioteket er børnenes port til litteraturens og fortællingernes verden. Lad nu være med at tilføje pseudoressourcer, og tag fat i det, der virkelig er vigtigt, nemlig at give børnebibliotekerne de midler og det personale, der skal til, for at alle børn får samme mulighed for læring, dannelse og fantastiske historier.