Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Hallo – er der nogen biblioteker tilstede? Svaret blæste i vinden…

Thomas Sture Rasmussen skriver i DB 2030-facebook-gruppen den 6. september 2020 om behovet for synlighed over for beslutningstagere.


Tekst: Thomas Sture Rasmussen, meningsdanner

Der mangler folkelig forankring. Det blev tydeligt til klimafolkemødet i Middelfart. Borgerne mangler viden fakta og information, hvis de skal handle. Og et sted at mødes, hvor de kan udvikle bæredygtige løsninger sammen.

Som tilhører sad jeg på stikker i det tryggende varme telt på havnekajen i Middelfart og følte, at jeg burde råbe alle politikerne, de grønne og meningsdannerne op hver gang de nævnte bare en lille ting, som jeg syntes, vi kender svaret på. Se mig, se mig, se mig. Og det gjorde de så, da der fra scenen blev peget ned, samtidig med at regnen begyndte at tromme kraftigt på teltdugen – ”… og der sidder en bibliotekar, han vil gøre alle bibliotekerne til grønne verdensmålshuse – det er sådan nogen løsninger, der er vejen frem”!

Vi skal simpelthen være bedre til at opsøge de forum, hvor beslutningstagerne bliver klædt på.

Tak for opmærksomheden! Men hvis vi skal gribe muligheden, påtage os opgaven og ansvaret og blive en del af løsningen, skal vi tage dagsorden mere alvorligt og møde talstærkt op. Middelfart Kultur & Bibliotek havde flotte kulturindslag, men hvor var vi som interesseorganisation? Hvor var bibliotekscheferne og de grønne biblioteksansatte der brænder for bæredygtighed og verdensmål fra resten af landet? De findes, bare ikke så synlige denne dag i teltet på kajen eller på scenen som keynotes. Vi skal simpelthen være bedre til at opsøge de forum, hvor beslutningstagerne bliver klædt på.
Hvis vi skal opfylde 2030 målene om 70 procents reduktion, skal 2/3 løftes af netop borgerne, så hvor skal de gå hen? En folkelig mobilisering kræver først og fremmest tiltag på tværs af sektorer, vi skal nedbryde siloer – så viden, læring og innovation fra uddannelsesinstitutioner kan sættes i spil i civilsamfundet. Her er bibliotekerne oplagte som det 3. sted – vi kan både facilitere det fysiske og digitale møde, vi kan opdyrke relationsarbejdet via vores kendskab til lokalsamfundene, og vi kan bidrage med den efterspurgte viden, fakta og information.

I det frirum bibliotekerne tilbyder kan vi kvalificere de politiske beslutninger, så nye tiltag kan indfases og udvikles i takt med borgernes omstillingsparathed – og som måske rækker meget længere, end det politiske niveau kan forestille sig.

Vi er 98 bibliotekssystemer i Danmark, vi har netværket og volumen til at løfte dagsordenen, så den kan nå ud i alle afkroge af landet.


Vi er 98 bibliotekssystemer i Danmark, vi har netværket og volumen til at løfte dagsordenen, så den kan nå ud i alle afkroge af landet. Så hvad venter vi på? Lad ikke spørgsmålet runge længere i teltet på havnen i Middelfart – solen kom frem igen, og vi har jo svaret, så kom med ind i kampen, det gælder fremtiden!

Så hallo – var der andre biblioteker tilstede? Nej, vist kun ét - næste år kommer vi alle sammen…