Gå til sidens indhold

Dagsorden

Punkt 1.
Valg af dirigent
Hovedbestyrelsen indstiller advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent

Punkt 2.
Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden

Punkt 3.
Forslag om gennemførelse af fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023
- i henhold til fusionsaftale og med forbehold for medlemmernes godkendelse ved en urafstemning

Punkt 4.
Forslag om besættelse af de interne politiske poster i den fusionerede organisation

Punkt 5.
Forslag om valg af likvidator(er) for opløsningen af KI,
herunder bemyndigelse til at godkende afsluttende regnskaber for KI og gennemføre alle øvrige nødvendige skridt for opløsningen af KI