Gå til sidens indhold

Dagsorden

Dagsorden for Forbundet Kultur og Informations ekstraordinære generalforsamling 2023 om fusion.

Punkt 1.
Valg af dirigent
Hovedbestyrelsen indstiller advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent

Punkt 2.
Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden
Se Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden

Punkt 3.
Forslag om gennemførelse af fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023
- i henhold til fusionsaftale og med forbehold for medlemmernes godkendelse ved en urafstemning
Se fusionsaftalen, bilag og baggrundsdokumenter under "Materialer" (login for medlemmer)

Punkt 4.
Forslag om besættelse af de interne politiske poster i den fusionerede organisation
Se hovedbestyrelsens forslag

Punkt 5.
Forslag om valg af likvidator(er) for opløsningen af KI,
herunder bemyndigelse til at godkende afsluttende regnskaber for KI og gennemføre alle øvrige nødvendige skridt for opløsningen af KI
Se hovedbestyrelsens forslag