Gå til sidens indhold

Ekstraordinær generalforsamling 2023 om fusion

Forbundet Kultur og Information afholder ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 i Odense om fusionsaftalen mellem DM og KI.

På dagsordenen er hovedbestyrelsens forslag om gennemførelse af fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023. §22 i forbundets vedtægter handler om forbundets opløsning, sammenlægning eller optagelse i en anden organisation. Dette kræver først en vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling og vedtagelse med almindelig stemmeflerhed på en umiddelbart derefter afholdt urafstemning blandt alle KI’s stemmeberettigede medlemmer.

Forbundet Kultur og Information dækker rejseomkostningerne for alle medlemmer af KI, som deltager i generalforsamlingen.


Hvis du har spørgsmål til generalforsamlingens gennemførelse eller formalia i øvrigt, er du velkommen til at kontakte direktør i Forbundet Kultur og Information, Torben Jensen på email toj@kulturoginformation.dk eller telefon 30 29 40 32.