Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Dagsorden

Punkt 1
Valg af dirigent
Hovedbestyrelsen indstiller Henrik Oehlenschläger som dirigent

Punkt 2
Forelæggelse og godkendelse af forretningsorden
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen

Punkt 3
Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring (ændring af forbundets navn)
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen