Gå til sidens indhold

Forbundet mener: Studerende og dimittender i et krydsfelt ml. teoretisk viden og aktuelle problemstillinger

Forbundets medlemmer beskæftiger sig typisk med interaktionen mellem data, information, viden, kultur og mennesker og har uddannelsesmæssig baggrund med forskellig toning inden for dette felt. I takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig, og at samfundet bliver stadig mere digitalt og videnstungt, ændrer medlemmernes fag sig også.

Forbundet lægger vægt på, at uddannelserne giver de studerende et opdateret teoretisk og metodisk grundlag at stå på, så de får de bedste forudsætninger for at forstå faglige strømninger og udfordringer. Forbundet lægger samtidig stor vægt på, at uddannelserne er orienteret mod aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger på feltet, som er nødvendige at kende nuancerne og perspektiverne af, når man efter endt uddannelse skal tage del i løsningen af dem på en arbejdsplads.

I denne sammenhæng mener forbundet endvidere, at uddannelserne skal give gode muligheder for, at man som studerende kan tage i praktik som en del af sin uddannelse, hvis man ønsker det, ligesom det skal være muligt at tage på udvekslingsophold i udlandet.

Forbundet mener også, at det er afgørende, at uddannelsessystemet er fleksibelt, så der gives mulighed for at tone, kombinere og bygge videre på grunduddannelser på feltet.

 

Opsøg dine muligheder som studerende – og få forbundets hjælp

Forbundet ønsker at gøre sine studerende medlemmer opmærksom på de gode perspektiver, der ligger i at tage en kandidatuddannelse efter afsluttet bacheloruddannelse, herunder i forhold til fremtidige job- og lønmuligheder.

Forbundet opfordrer sine studerende medlemmer til i løbet af studietiden at opsøge praktikmuligheder og fagligt relevante studiejob, der kan bidrage til at udvikle både de faglige og personlige kompetencer, der skal til, når man skal etablere sig på arbejdsmarkedet.

Forbundet har en række faglige netværk, der fungerer som rum for faglige drøftelser, videndeling og sparring inden for forskellige faglige interesseområder. Forbundet opfordrer studentermedlemmer til at tage del i det eller de netværk, de har særlig interesse for og måske ønsker at arbejde med på sigt. Det kan ud over fagligt input også give mulighed for at udvide netværk og etablere kontakter, der kan bruges i uddannelses- og jobsøgningssammenhæng.

Forbundet lægger vægt på at hjælpe sine studentermedlemmer med at bygge bro til og få fodfæste på arbejdsmarkedet og lægger f.eks. gerne lokaler til evt. nye netværk etableret af studerende og dimittender, f.eks. i relation til jobsøgning. Forbundet kan rådgive om karriere og jobsøgning og give sparring omkring jobansøgninger og – samtaler. Forbundet rådgiver også meget gerne om løn og ansættelsesvilkår, når et job skal forhandles på plads.

Book en karrieresamtale